Střítež pod Křemešníkem

393 01, Střítež pod Křemešníkem, Tel.: +420 724 181 482, stritezpodkremesnikem@seznam.cz
Střítež pod Křemešníkem/Společnost - Střítež pod Křemešníkem
Střítež pod Křemešníkem spadá do bývalého okresu Pelhřimov a náleží pod Kraj Vysočina. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je rovněž město Pelhřimov. Obec se rozkládá asi 8 kilometrů východně od Pelhřimova na ploše 374 ha. Součástí obce jsou 2 sídelní jednotky, Střítež pod Křemešníkem a Kamenicko.
Z turistického a geografického hlediska patří do širší oblasti Českomoravské vrchoviny. Obec získala název podle nedalekého kopce Křemešnik, který se tyčí ve výšce 765 m n. m. jižně od Stříteže. Průměrná nadmořská výška celého katastrálního území je 584 m. n.m.. Území obce se nachází nedaleko silničního tahu Pelhřimov - Jihlava. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1379.
Nejvíce obyvatel zde žilo v roce 1900 – celkem 225 lidí. Od té doby se počet obyvatel neustále snižoval. Od roku 2012 je mírný nárůst počtu obyvatel. V současné době má na území obce nahlášený trvalý pobyt  64 obyvatel.
Nejvýznamnějším společenským a kulturním spolkem v obci je dodnes místní sbor dobrovolných hasičů, který zde byl založen v roce 1944.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1379.


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz