Střítež (okres Frýdek-Místek)

739 59, Střítež, Tel.: +420 558 694 322, stritez@obecstritez.cz
Střítež/Společnost - Střítež
K výletům do okolí vybízejí i okolní obce. Za návštěvu rozhodně stojí empírový zámek v Hnojníku, klimatické lázně Komorní Lhotka, golfová hřiště v Ropici nebo horský masiv Moravskoslezských Beskyd. Tyto turistické atraktivity jsou zpřístupněny sítí pěších stezek, cyklostezek, ojedinělou příležitostí jsou možnosti vyjížděk na koních po okolí po hipostezkách.

Obec střítež patří mezi nejstarší obce zdejšího regionu. První dochovanou zmínku o obci najdeme v soupisu desátků vratislavského biskupa z roku 1305.K významu obce přispěla i její výhodná poloha silnic.
Majitelé panství
Po rozdělení dřívějšího knížectví Opolského v roce 1282 se ujal těšínského knížectví Vladislavův syn Měšek.V roce 1316 převzal Těšínsko kníže Kazimír, syn Měškův.
Takže můžeme říci, že obec vznikla do konce 12. století. Feudální majtelé panství se často střídali. Byli to vesměs příslušníci nežší šlechty a byli různého původu. Od roku 1483 už držel Třítež Jan z Koňakova.Dalšími držiteli byli Hynalové z Kornic, Daniel Zemecký ze Zemětic, potom Hedvika Kreutnerová z Rosenbachu.
Od roku 1625-1634 se stávají držiteli Tříteže Mitrovští z Nemyšle, kteří již od roku 1610 drželi i Hnojník.Dalším džitelem byl Karel Gottfried Logau.Tento šlechtic byl posledním majitelem panství z řad drobné zemanské šlechty.
V roce 1825 nabyl panství arcivévoda Karel a po jeho smrti syn Albrecht.Posledním majitelem z rodu Habsburků byl kníže Bedřich, jemuž po 1. světové válce byly statky zabaveny československým státem. Do roku 1792 bydleli majtelé panství převážně na zámečku, který byl udajně postaven na střítežském kopci, kde se tenkrát nacházelo centrum obce s dřevěným kostelíkem a farou.
Dále stojí za zmínku, že obec Třítež a Vělopolí tvořily po dobu 200 let jeden administrativní celek.

  • Paweł Twardy (1737–1807), evangelický duchovní a spisovatel
  • Ida Münzberg (1876–1955), akademická malířka
  • pomník Josefa Mánesa z roku 1955
  • evangelická hřbitovní kaple z roku 1972
  • katolický kostel archanděla Michaela z roku 1806
  • Tis ve Stříteži, památný strom, poblíž Mánesova pomníku
  • Vejmutovky ve Stříteži, dvojice památných stromů, v lese zjz. od obceHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz