Stříbrné Hory

582 22, Stříbrné Hory, Tel.: +420 569 484 647, obec.shory@tiscali.cz
Stříbrné Hory/Společnost - Stříbrné Hory
Na současném katastrálním území Stříbrných Hor lze z historických údajů vysledovat následující vývoj osídlení od ranného středověku.
Hornické sídliště, soustředěné na návrší okolo kostela sv. Kateřiny:
Původně pravděpodobně Erlivinberk
1265 Mons Herliwini (Hory Herlivinovi)
1327 s.Catharine in Mermlnperk
1350 in Merlnberg
v následujících letech došlo patrně k vylidnění a poslední zbytky osídlení zřejmně zlikvidoval roku 1422 Jan Žižka z Trocnova při tažení na Přibyslav
V prostoru dnešní obce Stříbrné Hory lze z listin dokladovat:
Starší osídlení téměř na vrcholu kopce
1265 villa Sagittarii (Střelcova ves)
1351 došlo k poněmčení na de Schu"czendorf
1463 uváděno v kupní smlouvě tvrz,dvůr a ves Ssicendorffie
1654 Ssyczendorff na Horách
1787 Böhmisch Schützendorf
1854 Schützendorf Český

Na svahu k Borovskému potoku v těsném sousedství vzniklo:
1654 městečko Hory Stržibrny
1787 Silberberg
1854 používán německý název Silberberg i český Stříbrné Hory
1904 v obecném užívání Stříbrné Horky nebo Stříbrné Hory
V letech 1946 - 1947 došlo ke sloučení obou obcí a vytvoření jednotného názvu Stříbrné Hory,který je používán dodnes.
Prameny
mgr. Rous - Zaniklé hornické sídliště Stříbrná Jihlava (1998)
Profous - Místní jména v Čechách

  • Štola Rosa (Růženina)
  • Štola Peklo
  • Kostel svaté Kateřiny Alexandrijské
  • Kamenný most

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz