Střeň

783 32, Střeň, Tel.: +420 585 386 835, obec@stren.cz
Střeň/Společnost - Střeň
Střeň je obec ležící v okrese Olomouc. Má 549 obyvatel a jeho katastrální území má rozlohu 579 ha.

(Zdroj: Wikipedie)

První zmínky o obci Střeň pochází z roku 1249. Za nejstarší doklad o Střeni je považována listina krále Václava I.Rozsáhlé lužní lesy, provázející tok řeky Moravy, byly ještě v ranném středověku zeměpanským územím bez trvalého osídlení, sloužící především jako bohaté loviště olomouckých údělných knížat. Jediným archeologickým dokladem o přítomnosti člověka v těchto místech, v dobách prehistorických, je bronzová sekyrka z mohylové kultury - asi 600 l.př.n.l.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1390.


Střeň - Historie (Zdroj: Wikipedie):


1249 Listina krále Václava poprvé uvadí jméno Střeň

1549 obec uváděna jako majetek kláštera Hradiska

1677 5 ze 16 usedlosti bylo v důslesku třicetileté války pustých, neobydlených

1718 Postavena kaplička

1845 20.8. - zoložen Sbor dobrovolných hasičů

1906 28.6. požár zničil 28 domků

1911 1.10. zřízena vlaková zástavka ve Střeni

1919 Lhota se odloučila od Střeně jako samostatná obec

1919 Postaven pomník obětem 1. Světové války

1938 2.9. voda protrhla hráz a zaplavila obec

1939 Dokončena stavba ochran. hrází kolem Střně

1949 Založeno Jednotné zemědělské družstvo

1954 Při přestavbě odstraněna poslední došková střecha

1960 Střeň přopojena k Náklu

1964 9.5. slavnosní otevření kultr. domu

1967 Stavba betonového mostu mezi Stření a Lhotou

1988 stavba veřejného vodovodu

1993 Střeň opět samostatnou obcí

1996 7.4. pro kapli svěcen nový zvon Jiří

1997 8.7. zacaly zničujicí povodně

1998 celo plošné rozvedení telefonu v obci

1999 Oslavy "750let obce Střeň" 21.8.


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz