Střemošice

538 54, Střemošice, Tel.: +420 469 671 507, ou.stremosice@seznam.cz
Střemošice/Společnost - Střemošice
Jihozápadním směrem se nad obcí zvedá kopec Klapalka (380 m.n.m.) a na jeho stráních se daří vzácným druhům teplomilných rostlin. Osada Bílý Kůň leží jižním směrem od obce na okraji přírodního parku Údolí Krounky a Novohradky. V prostoru mezi obcí a osadou je bývalé tvrziště nazývané Žižkův stůl. V obci i v místní části se křižují značené trasy cyklostezek a také obcemi prochází modrá a červená turistická značka.

Střemošice
 

jsou v historických pramenech uváděny poprvé v r.1559 jako součást  novohradského panství  Jana Žateckého z Vejkrštorfu (+1659). V letech 1654-1705 náležely rytířům z Rozntálu usazeným na Trojanovicích a Hrochově Týnci. Po nich připadly tyto statky včetně Střemošic hradišťským premonstrátům (Hradisko u Olomouce), kteří jej drželi až zrušení kláštera v r.1787. Posledním feudálním majitelem osady byl rytíř Jan Prokop z Lichtenwaldu (1824).
 

Bílý kůň (dnes místní část Střemošic).
 
Osada, ležící na okraji přírodního parku v údolí Krounky a Novohradky, byla původně majetkem podlažického kláštera, který tu na návrší nechal zbudovat tvrz (dnes tvrziště zv.“Žižkův stůl“). Zčásti pak příslušela ke Košumberku, části sdílela společnou vrchnost a osudy se Střemošicemi.

  • Nejstarší historickou památkou je tvrziště „Žižkův stůl“, s jehož pojmenováním souvisí i název osady Bílý kůň (dle pověsti zde odpočívali Žižkovi spolubojovníci).
  • významnou památkou a současně krajinnou dominantou je vzácný trojboký barokní sloup Nejsvětější Trojice z r.1730 korunující vrch zv.“Poklona“ (údajně zde bylo původně keltské pohřebiště, dle jiných popraviště).
  • Ve Střemošicích najdeme sochu sv.Michaela Archanděla z r. 1746 
  • bývalý panský dvůr z 18.století
  • Přírodní památku představuje lokalita „Střemošická stráň“, chráněné území s výskytem vzácné flóry, jedna z nejvzácnějších botanických lokalit v ČR (střemcha, střevíčník pantoflíček,lilie, vstavače).

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz