Střelná

756 12, Střelná, Tel.: +420 571 111 113, obec.strelna@volny.cz
Střelná/Společnost - Střelná
Obec Střelná leží na moravsko-slovenské hranici v Lyském průsmyku.Ten odděluje Bílé Karpaty na jihu od Javorníků na severu. Že své jméno nosí Střelná oprávněně i mírových dobám podtrhuje skutečnost, že téměř na hranici se Slovenskou republikou je v plném provozu střelnice bývalé Zbrojovky Vsetín, mající i nyní velký strategický význam při zkoušení moderních zbraní. Poloha obce je strategická i z pohledu dopravy. Ještě donedávna zde fungoval jeden z nejvytíženějších hraničních přechodů se Slovenskou republikou a prochází zde i významný železniční tah na východ. Dominantou obce je kostel zasvěcený Panně Marii Nanebevzaté, jehož základní kámen byl položen v roce 1968. Raritou je, že jeden střešní okap odvádí povrchové vody do potoka ústícího do Váhu a voda z druhé strany střechy teče do Bečvy.

Po celý rok žije obec čilým kulturním životem. Za již tradiční lze považovat akce jako plesy občanských sdružení fungujících v obci,dětský karneval,fašank s voděním medvěda, košt slivovice,pletení korbáčů,slet čarodějnic, poutˇ, dožinky, mikulášská obchůzka atd.

Nejvyšší horou z jižní strany je Končitá (817 m. n. m.), přímo nad obcí ze severní strany se vypíná kopec Čubek (678 m. n. m.).Severní část obce leží na území CHKO Beskydy.Celá východní část obce sousedí se Slovenskou republikou.

První písemnou zmínku o existenci obce se podařilo nalézt ve Slovenském státním archivu v Bytči. Je psána ve formě svědecké výpovědi o hranicích mezi panstvím lednickým a brumovským, ze dne 9. září 1479. Tímto však není vyloučena ani dřívější možnost nějakého omezeného osídlení v době pobytu římských vojsk v Trenčíně. Existuje domněnka, že již tenkrát byl průchod přes Lyský průsmyk hlídán z Příkrého vrchu nad průsmykem. Název obce jednoznačně vystihuje její strategický význam při plnění obranné funkce Moravy před nájezdy Tatarů a Turků.

  • dřevěná zvonice z roku 1727
  • chalupa č. p. 18 se stodolou, seníky.
  • Původní zvon z dřevěné zvonice je umístěn ve věži kostela (1727).
  • Přírodní památkou je památná lípa z konce 17.století.
  • Zajímavostí obce je železniční tunel z roku 1937 na trati Horní Lideč -Púchov. Tato tratˇbyla nazvána „Tratí Československé vzájemnosti".
X

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz