Strhaře

679 23, Strhaře, Tel.: +420 549 450 410, strhare@volny.cz
Strhaře/Společnost - Strhaře
Obec dnes má kolem 135 obyvatel.
Strhaře se urbanisticky dělí na Strhaře a Žleby.
Dominantou návsi , kam se kruhovitě sbíhá nejméně sedm cest je kaple Panny Marie Růžencové.
Část Žleby leží v údolí jižně pod obcí podél potoka Besének.

Strhaře sousedí s katastry Lomnice, Rašova, Kozárova, Bedřichova, Brumova, Osik a Synalova.

První písemná zmínka o vsi Strhaře (Strharzye, Strhař) je z roku 1390. Minulost obce, jež patří k nejstarším sídlům v bývalém blanenském okrese, je spjata s lomnickým panstvím, k němuž Strhaře patřily právě od konce 14. století. Ves však byla osídlena už někdy ve 12. či 13. století. Název obce je zřejmě odvozen od strží, v nichž se obec nachází.

  • Kaple Panny Marie RůžencovéHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz