Strážiště (okres Mladá Boleslav)

294 13, Strážiště, Tel.: +420 326 786 223, ou.straziste@seznam.cz
Strážiště/Společnost - Strážiště
  • První písemná zmínka o obci pochází z roku 1400.

Obec Strážiště se rozkládá na samém rozhraní mladoboleslavského a libereckého okresu v nadmořské výšce 368m n.m. Obec je vzdálena 12 km severně od Mnichova Hradiště a 23km od Mladé Boleslavi.

Toto území bylo osídleno již v pravěku, jak dokladají nálezy v bývalé jivinské cihelně (Keltové 12. -11. stol. př. n. l.), nálezy u Neveklovic a v neposlední době nálezy v horní části údolí Zábrtky, severozápadně od Strážiště. První písemná zmínka o obci je z roku 1400. Jmeno vzniklo od domělé stráže při staré cestě od Hradiště ke Kuřím Vodám. Ale cesta ani stráž není ničím doložena. Pravdou však zůstává, že územím kraje procházela zemská stezka k účelům vojenským a obchodním. Od mladoboleslavského hradu přes Hradiště a u hradu, stojícího v místě dnešního Kláštera se cesta dvojila. Vedla pak údolím proti toku Zábrdky směrem k Proseči a Stráži pod Ralskem. Ves Strážiště patřila mezi 112 poddanských vesnic, které podléhaly cisterciáckému klášteru Hradiště. Kronika obce se nedochovala a lze získat informace pouze z urbáře mnichovohradišťského panství a knihy purkrechtní k rychtě stražištské přináležejících obcí, o počtu stavení, jejich obyvatelích a daních. V roce 1693 ke Strážišti patřila i ves Wiczmanov.

Dnes k obci patří lokality, Horní a Dolní Mohelka a osada Pytlíkovský mlýn. V Ottově naučném slovníku z roku 1900 čteme, že dohromady mělo Stražiště v té době 45 domů, 219 obyvatel a jednotřídní školu. Škola byla na Strážišti od roku 1800 a v roce 1908 se dočkala nové, zděné budovy. Do roku 1970 byl v obci poštovní úřad. V současné době obě části obce čítají 95 obyvatel, ztoho 53 v produktivním věku. V části Strážište je evidováno 50 adres.

  • Kaple na návsiHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz