Stráž nad Nisou

Schwarzova, 460 03, Stráž nad Nisou, Tel.: +420 603 941 561, mp@chrastava.cz
Stráž nad Nisou/Společnost - Stráž nad Nisou
Přesné datum založení obce není známo, první písemná zmínka však pochází z roku 1469.

Stráž nad Nisou – obec nad soutokem Černé a Lužické Nisy – je připomínána již v roce 1469 jako Habendorf. Toto jméno si pravděpodobně přinesli její první osadníci ze svého původního domova v Horní Lužici a Slezska.

Prvními osídlenci byli Němci, o tom svědčí, že jejich vesnické (obecní) ustanovení se zakládá na německém právu. Ještě v roce 1550 byl Habendorf malá ves, ve které byli jen rychtář, 7 sedláků a 2 chalupníci, kteří bydleli celkem v 11 domech.

Obec se začala rozvíjet teprve ve 2. polovině 18. století, kdy také Johann Christoph von Clam nechal východním směrem od původní obce založit vesničku pro tkalce lnu, punčocháře a jiné řemeslníky pod jménem Neuhabendorf. Jeho prvním osídlencem byl tkadlec Friedrich Porsche a toho následovalo 20 dalších řemeslníků se svými rodinami. V r. 1790 mělo toto nové sídliště 37 domovních čísel. Rychtářem byl v r. 1796 Karel Hübner z čísla 6. Od založení obce Neuhabendorf nesla původní obec jméno Althabendorf.

V r. 1914 se obě tyto obce sloučily v jednu pod společným názvem Althabendorf – Starý Habendorf. Roku 1916 jej císař Franc Josef I. povýšil na městys (Marktgemeinde). Po druhé světové válce, v r. 1946, bylo původní jméno obce změněno na Stráž nad Nisou.
 
Ve středu obce byl v roce 1599 postaven zděný kostel sv. Kateřiny Alexandrijské, který byl v letech 1727 – 1728 přestavěn v barokním stylu. U jeho jižní zdi je pomník Emericha Berty, prvního padlého ve válce v r. 1866. V těsné blízkosti kostela se nacházel panský dvůr obehnaný zdí, zbořenou teprve v r. 1907. Z té zůstala jen historicky cenná brána postavená v r. 1692 – 93. Panský dvůr odkoupil v roce 1800 od frýdlantské vrchnosti liberecký podnikatel J.G.Berger a jeho budovy upravil na textilní továrnu první tohoto druhu na Liberecku. Tím dal základ k rozsáhlé soukenické výrobě v obci. Na počátku 20. století tu bylo již 136 různých průmyslových, živnostenských a řemeslnických podniků.
Soutok obou řek měl ještě v 18. století tolik vody, že mohla být využívána k plavení dříví z Jizerských hor, k pohonu mlýnů a pil.

Na křižovatce ulic U Kina a Hakenova můžeme obdivovat téměř stoletý Dub Friedricha Schillera.

22. března 1852 se v Althabendorfu narodil Ferdinand Schwarz, představitel libereckého ústředního vedení celorakouské sociální demokracie.
Starý Habendorf patřil k nejstarším průmyslovým obcím v severních Čechách. Nebyl také nijak malý. V r. 1869 měl 1407 obyvatel, Nový Hebendorf 383 obyvatel. V r. 1921 již měly obě sloučené obce 2244 obyvatel. V roce 2001 žije ve Stráži nad Nisou 1785 obyvatel.
25. května 1999 bylo obci odevzdáno rozhodnutí Sněmovního výboru pro heraldiku při Poslanecké sněmovně o udělení znaku a praporu.

Stráží nad Nisou probíhá železniční trať Liberec –Hrádek nad Nisou a Liberec – Frýdlant v Čechách, která má ve středu obce železniční stanici. Železnice zde byla otevřena 1. července 1875.

Týmiž směry jako železnice, probíhají Stráží nad Nisou státní silnice. Obcí vede také cyklistická stezka a zelená turistická stezka směřující na Dračí vrch (asi 7 km) nebo do Chrastavy (asi 8 km).

  • Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské - postaven roku 1599, v roce 1727 rekonstruován do barokního slohu
  • Pomník Emericha Berty - pomník prvního padlého vojáka prusko-rakouské války roku 1866
  • Dub Friedricha Schillera - vysazený v roce 1905 při příležitosti 100. výročí úmrtí tohoto významného německého dramatika a básníka; v roce 2008 prohlášen památným stromem a zúčastnil se soutěže Strom roku
  • Brána panského dvora - postavená v letech 1692-1693, dnešní podobu však získala až roku 1785
  • Památník obětem 1. světové války - leží u vchodu na hřbitov, postaven v roce 1922, obsahuje jména všech 96 padlých vojáků odvedených ze Stráže
  • Pomník Herulia - na hřbitově, postaven členy studentského spolku Herulia na památku jeho členů, kteří zahynuli během 1. světové války
  • Hrobka rodiny Zimmermann - také na hřbitově, postavena roku 1891 na podnět průmyslníka Josefa Zimmermanna
  • Rodný dům Ferdinanda Schwarze - rodný dům jednoho ze zakladatelů České strany sociálně demokratické.
  • Sousoší Loučení Ježíše s Pannou Marií - na bývalé křižovatce dvou polních cest vedoucích ze Stráže nad Nisou do Radčic, památkově chráněné, zhotovené na náklady Josefa Simona roku 1768Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz