Strachotín

Osvobození, 693 01, Strachotín, Tel.: +420 482 726 880, administrativa@straznnis.cz
Strachotín/Společnost - Strachotín
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1051. (Zdroj: Wikipedie)

Stráž nad Nisou – obec nad soutokem Černé a Lužické Nisy – je připomínána již v roce 1469 jako Habendorf. Toto jméno si pravděpodobně přinesli její první osadníci ze svého původního domova v Horní Lužici a Slezska.

Prvními osídlenci byli Němci, o tom svědčí, že jejich vesnické (obecní) ustanovení se zakládá na německém právu. Ještě v roce 1550 byl Habendorf malá ves, ve které byli jen rychtář, 7 sedláků a 2 chalupníci, kteří bydleli celkem v 11 domech.

Obec se začala rozvíjet teprve ve 2. polovině 18. století, kdy také Johann Christoph von Clam nechal východním směrem od původní obce založit vesničku pro tkalce lnu, punčocháře a jiné řemeslníky pod jménem Neuhabendorf. Jeho prvním osídlencem byl tkadlec Friedrich Porsche a toho následovalo 20 dalších řemeslníků se svými rodinami. V r. 1790 mělo toto nové sídliště 37 domovních čísel. Rychtářem byl v r. 1796 Karel Hübner z čísla 6. Od založení obce Neuhabendorf nesla původní obec jméno Althabendorf.

V r. 1914 se obě tyto obce sloučily v jednu pod společným názvem Althabendorf – Starý Habendorf. Roku 1916 jej císař Franc Josef I. povýšil na městys (Marktgemeinde). Po druhé světové válce, v r. 1946, bylo původní jméno obce změněno na Stráž nad Nisou.
 
Ve středu obce byl v roce 1599 postaven zděný kostel sv. Kateřiny Alexandrijské, který byl v letech 1727 – 1728 přestavěn v barokním stylu. U jeho jižní zdi je pomník Emericha Berty, prvního padlého ve válce v r. 1866. V těsné blízkosti kostela se nacházel panský dvůr obehnaný zdí, zbořenou teprve v r. 1907. Z té zůstala jen historicky cenná brána postavená v r. 1692 – 93. Panský dvůr odkoupil v roce 1800 od frýdlantské vrchnosti liberecký podnikatel J.G.Berger a jeho budovy upravil na textilní továrnu první tohoto druhu na Liberecku. Tím dal základ k rozsáhlé soukenické výrobě v obci. Na počátku 20. století tu bylo již 136 různých průmyslových, živnostenských a řemeslnických podniků.
Soutok obou řek měl ještě v 18. století tolik vody, že mohla být využívána k plavení dříví z Jizerských hor, k pohonu mlýnů a pil.

Na křižovatce ulic U Kina a Hakenova můžeme obdivovat téměř stoletý Dub Friedricha Schillera.

22. března 1852 se v Althabendorfu narodil Ferdinand Schwarz, představitel libereckého ústředního vedení celorakouské sociální demokracie.
Starý Habendorf patřil k nejstarším průmyslovým obcím v severních Čechách. Nebyl také nijak malý. V r. 1869 měl 1407 obyvatel, Nový Hebendorf 383 obyvatel. V r. 1921 již měly obě sloučené obce 2244 obyvatel. V roce 2001 žije ve Stráži nad Nisou 1785 obyvatel.
25. května 1999 bylo obci odevzdáno rozhodnutí Sněmovního výboru pro heraldiku při Poslanecké sněmovně o udělení znaku a praporu.

Stráží nad Nisou probíhá železniční trať Liberec –Hrádek nad Nisou a Liberec – Frýdlant v Čechách, která má ve středu obce železniční stanici. Železnice zde byla otevřena 1. července 1875.

Týmiž směry jako železnice, probíhají Stráží nad Nisou státní silnice. Obcí vede také cyklistická stezka a zelená turistická stezka směřující na Dračí vrch (asi 7 km) nebo do Chrastavy (asi 8 km). (Zdroj: Wikipedie)

  • Kostel svatého Oldřicha - Kostel v obci stojí již od 13. století a řadí se k nejstarším gotickým kostelům na Břeclavsku. Dnešní podoba kostela pochází z roku 1872.
  • Boží muka - Stojí před Strachotínem u silnice na Hustopeče.
  • Socha svatého Floriána - Socha patrona hasičů a ochránce před požáry stojí vedle bývalé školy. Socha zde stojí od roku 1829 a dnes je národní kulturní památkou.
  • Sklepní ulice - Ve Strachotíně je v současné době 92 vinných sklepů a 87 z nich je právě ve Sklepní ulici. Nad některými novějšími sklepy byly dostavěny pokoje pro ubytování, jiné sklepy zase mají historickou hodnotu.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz