Stošíkovice na Louce

671 61, Stošíkovice na Louce, Tel.: +420 515 271 905, stosikovice_ou@volny.cz
Stošíkovice na Louce/Společnost - Stošíkovice na Louce
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1360. (Zdroj: Wikipedie)

Obec Stošíkovice představuje typickou osadu vzniklou kolonizací zdejší pohraniční oblasti znojemského kraje především ve 13. století. Mnohdy jazykově původně slovanské lokality byly v této době osazovány ať již coby zeměpanský (tj. markraběcí) majetek nebo feudální léna - výsluhy (původně služebných šlechticů z prostředí správního znojemského hrady a údělu), především německými kolonisty. Jazykově byla tato oblast německá až do změn nastalých po roce 1945. V těchto pohraničních oblastech se také převážně formovala držba mocných a vlivných panských rodů, jimž přecházela dřívější léna ve zpupné (tj. aloidní) deskové statky.

  • Zvonička na návsi
  • Socha svatého Jana Nepomuckého
  • Sousoší Nejsvětější TrojiceHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz