Stebno

400 02, Stebno, Tel.: +420 475 215 119, podatelna@stebno.cz
Stebno/Společnost - Stebno
Obec, založená při Srbské cestě kolem roku 1000, zmíněná s kostelem v r. 1352. Po r. 1360 zde byl při panském dvoře připomínán církevní patron Zdeněk Syrso z Dubic. Do roku 1405 náležela bratřím Rydkéři a Erhardovi se Sulevic, od r. 1542 bratřím z Miliny v Dolních Trmicích, až do počátku 17. století. Ves vypálila v roce 1757 pruská vojska, opět vyhořela v let. 1801, 1832 a 1833. V r.1850 k ní patřila část Milbohov, v letech 1961-73 Podlešín a Suchá a od r. 1973 Chvalov. Farnost Stebno (fara byla zřízena v r.1850).

Situační mapka Náš kraj leží v chráněné krajinné oblasti Českého středohoří, které můžeme dále členit na středohoří ústecké. Dalším důležitým významem pro obec je jméno nerozlučně spjaté s historíí českého národa a také kraje, v němž se Stebno a jeho další části nachází - kraje Přemysla Oráče.

  • Lípy ve Stebně – dvojice památných stromů (lip malolistých) u vchodu na hřbitov při východním okraji obce (50° 36′ 53″ s. š., 14° 1′ 12″ v. d.)
  • Kaple sv. Prokopa v Chvalově. Kaple z r. 1834 stojí na návsi pod dvěma lipami. Ve věžičce zvon s dřevěnou hlavou.
  • Kaple sv. Jana a Pavla v Podlešíně. Kaple s věžičkou se zvonem stojí při silnici v dolní části obce.
  • Kaple sv. Floriána v Suché. Kaple z r. 1872 stojí při průjezdní silnici v obci. Na věžičce malý zvon.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz