Staré Smrkovice

508 01, Staré Smrkovice, Tel.: +420 493 592 129, staresmrkovice@cbox.cz
Staré Smrkovice/Společnost - Staré Smrkovice
Staré Smrkovice, obec ležící na místě bývalé tvrze, o níž jsou písemná doložení z roku 1347. Historie obce začíná výstavbou a osídlením tvrze na pravém břehu řeky Javorky. Tuto skutečnost dokládají zbytky ochranných valů napouštěných vodou z řeky Javorky. Písemné doložení Petra ze Smrkovice pochází z roku 1347. Další zmínka je od vrchního hejtmana Přibíka ze Smrkovice, správce statků pánů Veselských z Wartenberka.
V roce 1518 nabyl panství Smrkovské Vilém z Pernštejna. To se skládalo ze vsí Smrkovic, Ohnišťan, Velkých Chomutic, Nevrátic, Loučné Hory, Šaplavy a Lhoty Ohnišťské. V průběhu let se na panství střídali majitelé až do doby Pobělohorské, kdy panství bylo prodáno za 55.386 rýnských Albrechtovi z Valdštejna.
Za zmínku stojí také, že robota ve Smrkovicích byla zrušena 28. března 1780.
V roce 1924 - 1925 byl Smrkovický velkostatek rozparcelován drobným zemědělcům. Obec Smrkovická získala z parcelace les o výměře 37 ha za sumu 92.000,- korun, stavení čp. 82 za 6.000,- korun a rybníky ve výměře 14 ha za 11.900,- korun.
Školu obec postavila poprvé v roce 1861, podruhé roku 1904. Školné bylo zdarma a bylo hrazeno z pronájmů obecních domů a výnosů z lesa a rybníka. Škola doznala několik úprav a stojí dodnes.
V obci bylo zastoupeno mnoho řemesel. Kovárny zde byly dvě, pekařství též dvě, dvě byly i hospody. Dále ve vsi bylo kolařství, řeznictví, košíkáři zde byli dokonce tři. V obci stávala cihelna. Dodnes stojí sušárna čekanky (pražírna cikorky) a výstavná budova mlýna. V roce 1927 se v cihelně pana Prachatického vyrobilo 500.000 ks cihel, 20.000 ks střešních tašek a 300.000 ks drenážních trubek. Ve zmíněné sušárně čekanky společnosti "Cikoria" se usušilo 3.404 q čekanky a 234 q cukrovky. V té době v obci žilo 608 obyvatel v 129 usedlostech.

Postupem času a změnami ve společnosti vše zaniká nebo pozbývá na významu. Rozhodný moment v historii obce nastává v padesátých letech, kdy v důsledku industrializace průmyslu a kolektivizace zemědělství odchází k odchodu mladých lidí do měst a soukromé zemědělství jako zdroj obživy pro mnohé zaniká. Život na vsi se mění.

  • Pomník Rudé armády u obecního lesa SmrkovecHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz