Staré Město pod Landštejnem

378 82, Staré Město pod Landštejnem, Tel.: +420 384 498 530, starosta@staremestopl.cz
Staré Město pod Landštejnem/Společnost - Staré Město pod Landštejnem
Jižní část správního území obce hraničí s Rakouskem. 3 km za obcí se nachází bizoní farma.

Původní osada vznikla ve 12. století, ve 14. století se rozrostla na trhovou ves, spadající pod Landštejn, v 15. století byla povýšena na městečko. V období průmyslové revoluce se městečku mílovými kroky vyhnula železnice i veškerý průmysl, význam začíná postupně upadat. Zatímco roku 1840 mělo 1036 obyvatel, roku 1939 už jen 531. Negativní vliv měl i odsun německého obyvatelstva po druhé světové válce, které zde tou dobou tvořilo asi polovinu obyvatelstva.

(Zdroj: Wikipedie)

  • PhDr.Josef Hahn (*28.října 1912) - vynikající slavista a překladatel, r.1966 mu za jeho překlady, především současné literatury, byla udělena cena Andrea Gryphia umělecké gildy.
  • Kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Zřícenina hradu Landštejn
  • Kaple
  • Židovský hřbitov na severozápad od vesnice
  • Boží muka u silnice do Stálkova
  • Most přes Mlýnský potok
  • Škola
  • Zámek Staré Město pod Landštejnem z 19. století
  • Sýpka u cesty k zámku

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz