Staré Hodějovice

Obecní, 370 08, Staré Hodějovice, Tel.: +420 387 240 345, obec@starehodejovice.cz
Staré Hodějovice/Společnost - Staré Hodějovice
V současnosti má obec 1060 obyvatel. Katastr se rozkládá na 520 ha. Obec leží v nadmořské výšce 474 m n.m.

Nejstarší stopy pravěkého osídlení na katastru Starých Hodějovice pocházejí ze starší doby bronzové ( 1900-1500 př. n. l. ). Nález pazourkového jádra západně od železniční tratě dokládá přítomnost člověka již v mezolitu. První písemná zmínka o obci Hodějovice ( Hodowicz ) pochází z roku 1407, kdy je uváděna jako majetek pánů z nedalekého Vidova. Dobu založení vsi neznáme, zřejmě spadá do období první kolonizace v 12. a 13. století.

Obec Hodějovice se pak objevila několikrát v kupních a dědických smlouvách ( 1415,1418,1463 ).  Dědicem Jana z Vidova byl Jindřich Kolman z Křukavy, který prodal statek se vsí Hodějovice Janu Tožicovi z Tožice. V roce 1456 zdědila panství Markéta ze Ždánic. Od roku 1490 byla ves v majetku pana Voka z Rožumberka až do roku 1611. Ves zdědili Švamberkové, ale v držení ji měli jen do roku 1620. Po třicetileté válce přešla ves do držení rodu Schwarzenberků, kteří ji spravovali až do I. světové války.

  • Kostel Panny Marie, pseudogotický z roku 1900
  • Tři výklenkové kapličky z 19. století
  • Památný strom - vrba v ulici K Hůrce

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz