Staré Bříště

396 01, Staré Bříště, Tel.: +420 724 369 347, info@starebriste.cz
Staré Bříště/Společnost - Staré Bříště
Obec Staré Bříště má v současné době 50 trvale žijících obyvatel. Celková výměra správního území je 531 ha. Leží zde hlavní sídlo Staré Bříště, lokalita Vlčí Hory a další samoty, chaty, nebo malé soubory staveb ve volné krajině po celém území obce. Nejvýše položené místo je 614m n.m., pod vrcholem kopce Soví hať, nejnižším bodem je potom údolí Jankovského potoka, který při západním okraji dosahuje 493m n.m. Samotná obec potom leží v nadmořské výšce 515 a 542m.

 Výraznými prvky krajiny jsou vodoteče a rozsáhlé lesní masivy. Nejdelší vodotečí na území Starých Bříšť je Hejnický potok, který protéká napříč celým územím a vlévá se do Jankovského potoka a ten potom odvádí vody do vodní nádrže Sedlice na řece Želivce. Hejnický potok je napájen velkým množstvím rybníků a rybníčků, největšími jsou rybníky Sýkora a Vilímek. Sýkora je více rybníkem v rekreační části obce, obestavěný rekreačními objekty, Vilímek naproti tomu klidným místem bez výrazné rekreační zástavby, kde lze sledovat vodní ptactvo a živočichy.

 Jankovský potok na území Starých Bříšť byl v r.1992 vyhlášen za národní přírodní památku. Chráněné území zahrnuje tok a údolní nivu Jankovského potoka v délce cca 13km. Hlavním předmětem ochrany je unikátní populace kriticky ohrožené perlorodky říční a vyskytuje se zde i vydra říční.

První písemná zmínka v historických dokumentech se váže k roku 1437. Obec Staré Bříště vždy byla součástí venkovského osídlení této části vrchoviny, oblasti s malým počtem a nízkou hustotou obyvatel a převahou přírodních porostů. Ve 20 století, v rozmezí let mezi světovými válkami, až do let šedesátých, vládl v obci poměrně čilý společenský ruch. Byla zde hospoda, později pohostinství, kde se scházel organizovaný spolek dobrovolných hasičů a v hospodě samotné se pořádaly zábavy a tancovačky.

V roce 1958 bylo pohostinství zrušeno a postupně také, jak odcházeli nositelé tradic, zanikl i spolek hasičů. Na sklonku století se obec pomalu vylidnila a selská stavení převzala funkci rekreačních chalup. Poměr rekreačních chalup a chat k trvale obydleným usedlostem je v současné době výrazně nad 50%, ale řada jejich majitelů v obci de facto žije a bydlí. Nástupem třetího milénia začaly v obci opět ožívat různé kulturní a společenské aktivity.

  • Boží muka

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz