Stanoviště

664 84, Stanoviště, Tel.: +420 546 453 157, obec@stanoviste.cz
Stanoviště/Společnost - Stanoviště
První písemná zmínka je z roku 1327, kdy královna Eliška Rejčka založila klášter na Starém Brně a darovala mu kromě jiného majetku i ves Stanoviště. Původně obec Stanoviště stávala na jiném místě, v lese Sapouškách, vzdáleném od současné obce asi 1 km severovýchodním směrem, které se dodnes nazývá Stará Stanoviště. Na tomto místě jsou dodnes patrné zbytky lidských obydlí. O původu jména se zachovala pověst, jak po velké bitvě někde poblíž ,,stanula“ vojska a uzavřela příměří. Od toho název Stanoviště. Také se vypráví, že se zde narodil princ a na jeho počest byla obec osvobozena od roboty a daní. Ze všech řemesel se v obci nejvíc dařilo hrnčířství, hrnčíři měli svůj cech v nedaleké Zbraslavi. Dobré podmínky k tomu vytvořila místní naleziště kvalitní hrnčířské hlíny, která se vyvážela i do okolí (hrnčířství zaniklo kol. pol. 19. stol.). V 1. polovině 20. století velká část mužské populace pracovala jako havíři na dolech v  Zastávce.
Počátkem 17. století měla obec 12 domů, po třicetileté válce zůstalo 5 domů opuštěných. Stanoviště byly v letech 1850 – 1873 osadou Zbraslavi. 1873 – 1911 byla osadou Stanovišť obec Zálesná Zhoř.
  • Zvonice na návsi

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz