Stálky

671 06, Stálky, Tel.: +420 515 297 140, obecstalky@tiscali.cz
Stálky/Společnost - Stálky
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1312.

Období po 2. světové válce není bohužel známo pro nedostatek písemných zdrojů (tehdejší kronika z poválečných let bohužel nebyla dochována, nebo je ztracena). Po 2. sv. válce dochází k osídlení pohraničí, veškerá orná půda a tehdejší statky či farmy přechází do vlastnictví státu (JZD). Ze Stálek se stává vesnička s vojenskou jednotkou pohraniční stráže, hranice jsou obehnány ostnatými dráty, tak aby nikdo nepronikl ven ani dovnitř státu.

  • Kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Socha svatého Jana Nepomuckého naproti kostelu

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz