Srbsko (okres Beroun)

267 18, Srbsko, Tel.: +420 311 621 621, ou.srbsko@tiscali.cz
Srbsko/Společnost - Srbsko
Přes řeku vede pojezdná lávka pro pěší a osobní automobily s omezenou nosností 5 tun. Lávka spojuje centrum obce, ležící na levém břehu řeky, s železniční zastávkou Srbsko, která se nachází na pravém břehu na železniční trati Praha - Beroun - Plzeň. Na levém břehu řeky zahrnuje katastrální území obce kopec Doutnáč (433 m n.m.) po pravé straně Bubovického potoka, jižně od silnice Bubovice - Hostim.
Na levém břehu Berounky území obce sousedí s katastrálním územím Hostim u Berouna (město Beroun), s obcí Bubovice a s městysem Karlštejn. Na pravém břehu území obce sousedí s obcemi Tetín a Korno.
V okolí Srbska se nachází mnoho vápencových jeskyní, největší je Barrandova jeskyně (120 metrů dlouhá, 45 m hluboká). Místní jeskyně byly využívány člověkem již ve starší době kamenné. Mezi Berounem a Srbskem se také nalézají opuštěná vápencové lomy s několika podzemními štolami. Zdejší romantické skalnaté prostředí často využívají filmové společnosti při natáčení svých filmů.
Nedaleko obce se nachází tradiční horolezecká oblast.

Obec je součástí regionu Dolní Berounka - dobrovolný svazek 11 obcí sídlících na dolním toku řeky Berounky.

První zmínka o obci pochází z roku 1428, kdy podle účtů hradu Karlštejna z let 1423-1434: "Martin rybář ze Srbska zaplatil za 1/4 lánu 13 kop grošů a 30 krejcarů". Jednalo se o prodej části lesů kolem Karlštejna.

Název obce znamená oblast, kde žijí Srbové. Z dohledaných podkladů a názorů odborníků (PhDr. Vratislav Vaníček, PhDr. Petr Čornej - kniha Dějiny zemí Koruny české I., s.34) je velmi pravděpodobné, že počátky Srbska lze přímo spojit s jednou z nejstarších událostí českých dějin, se zavražděním svaté Ludmily na nedalekém hradišti Tetíně v roce 921. Jak uvádějí legendy a kroniky, po smrti knížete Vratislava I. ustanovili předáci za ještě nezletiletého Václava do čela státu dvě ženy, jeho matku Drahomíru a jeho babičku Ludmilu. Drahomíra měla vést vládu a Ludmila zase přípravu Václava k budoucímu panování. Drahomíra však využila svého postavení a nařídila, aby Ludmila opustila Václava a odešla na Tetín. S Ludmilou odešli i její věrní tzv.familia ("rodina"), kterou byl obklopen každý světský nebo církevní činitel té doby. Protože Ludmila přišla jako nevěsta do Čech ze Srbska (Lužické Srbsko), lze očekávat, že jádrem její družiny byli služebníci z její původní vlasti. Po jejím zavraždění "srbové" zjevně dále pobývali v tetínském okolí a lze se tedy domnívat, že se usídlili i v oblasti nynější obce.

Rozvoj obce je spojen s otevřením prvních vápencových lomů. První byl otevřen r. 1882 firmou J.Tomášek na pravém břehu Berounky a zaměstnával 85 dělníků. Další dva lomy byly koupeny r. 1908 Pražskou železářskou společností a zaměstnávaly 75 dělníků. Firma C.T.Petzold a spol. koupila skalní parcely od obce Srbsko r. 1916, rozvoj závodu začal v r. 1923. V roce 1930 zaměstnával 100 dělníků. Vápencový lom na Chlumu byl založen r. 1920 a vlastnila ho akciová společnost Spojené pražské továrny na staviva. Tato společnost zaměstnávala 70-100 dělníků.

Dopravní obslužnost byla a je úzce vázána na železnici. Výstavba železniční tratě jako jednokolejná byla zahájena v roce 1862 a 1. května 1902 byla v Srbsku otevřena železniční zastávka. O pět let později byla vybudována druhá kolej. V roce 1900 se začalo s výstavbou silnice do Karlštejna a na podzim roku 1933 byly podél této cesty vysázeny ořechy.

Život obyvatel ovlivňovala řeka Berounka. Do roku 1908 byla vklíněna mezi skály, které místy sahaly až do řečiště a chůze podél řeky nebyla možná. Přechod přes řeku zajišťoval od pradávna brod, který byl později nahrazen jednoduchým lodním převozem, později větším prámem. V únoru 1958 byl postaven pontonový most, ale stál 1 týden a při velké vodě musel být odstraněn a znovu byl postaven při cvičení ženistů. V roce 1960 byla vybudována první lávka pro pěší. Ta byla stržena povodní v červenci 1981, ale v témže roce byla vybudována lávka nová s dřevěným povrchem, po které bylo možné přejíždět i automobily. I tato pojezdná lávka byla stržena povodní, opět po 21 letech, v srpnu 2002. Současná lávka s asfaltovým povrchem byla otevřena v dubnu 2003.

Povodně patří k životu obce Srbsko. Největší zaznamenaná povodeň byla tzv. blesková. Postihla obec 25.května 1872 v 19,00 hodin a hladina Berounky dosáhla výšky 828 cm. Voda se přivalila řekou Berounkou i Bubovickým potokem.
S historií obce je také spojena stavba dvou kapliček. Jedna se zvonem je umístěna v symbolickém středu obce už od roku 1755. Až do roku 1962 se zvonilo poledne a večer klekání. Dodnes se zvoní při úmrtí a pohřbu zdejších občanů.

  • pomník padlým v 1. světové válce
  • zvon na kapličce z r. 1755

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz