Srbská Kamenice

407 15, Srbská Kamenice, Tel.: +420 412 555 066, starosta@srbskakamenice.cz
Srbská Kamenice/Společnost - Srbská Kamenice
Méně výrazný je na východní straně vrch Strážiště vysoký 469 m. V dávných dobách se měla na tomto kopci nacházet strážnice k ochraně České a Lužické stezky.

Obec je dostupná autobusovým spojením z Děčína a z České Kamenice nebo vlakem ze stanice Veselé pod Rabštejnem.

Výchozí místo pro návštěvu Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce, CHKO České středohoří, CHKO Lužické hory a Národního parku České Švýcarsko.

Dominantou obce je kostel sv. Václava. Základní kámen k nynějšímu kostelu byl položen 15. července 1772 a dokončen byl za 4 roky. Oltář a zvony byly přeneseny z původního dřevěného kostela, který stál na místě nynějšího hřbitova. Na sv. Václava 28. září 1776 byla sloužena první mše.

Srbská Kamenice a Chřibská, nejkrajnější bydliště děčínské župy (uprostřed tehdejších lesních hranic) byly založeny v dobách německého císaře Jindřicha II (1002-1024) uprchlíky – Lužickými Srby. Lužičtí Srbové se pokoušeli mezi Labem a Sálou uhájit svoji nezávislost proti Němcům. Častými vpády zneklidňovali německé území. Jindřich II. Chtěl Lužické Srby podrobit německému panstvu a zabezpečit německé hraniční oblasti. Poroba Lužických Srbů se podařila. Nyní se Jindřich II. Snažil o rozšíření německého jazyka a křesťanství mezi Lužické Srby. Část Lužických Srbů si cenila svobodu více než porobu německým panstvem a táhla do Čech, kde se usadila ve skrytých údolích v okolí České Kamenice. Protože výprava Jindřicha II. Proti Lužickým Srbům se konala v roce 1015, byla SRBSKÁ KAMENICE založena po roce 1015. Z České Kamenice, která již tenkráte existovala a byla křesťanská, bylo křesťanství rozšiřováno do okolí. Rozšiřování křesťanství do okolí České Kamenice bylo dílo tehdejšího pana z Michelsbergu-Wartenbergu.
Starý kostel v Srbské Kamenici stál uprostřed hřbitova, což byl případ všech starých kostelů, byl postaven kolen r. 1350 a poprvé je o něm zmínka v „libri Confirmation“ v roce 1352. V roce 1384 platil kostel králi Václavu IV. z Čech půlročně 3 groše stravného.

Vývoj obce šel kupředu asi velmi pomalu. Obyvatelstvo bylo na začátku poutáno pouze k obdělávání půdy. Číslování domů nebylo žádné, jednotlivá hospodářství byla od sebe oddělena pouze popisem hranic. Teprve během doby vlády císaře Josefa II. 1780-1790 byly domy označeny čísly a pozemky změřeny. V pozdějších dobách se konalo ještě jedno číslování domů, které trvá dodnes. Roku 1785 mělo stát v Srbské Kamenici 113 domů.

 • Památník havarovaného letadla DC-9, Let JAT 367, při kterém přežila letuška Vesna Vulović
 • Kostel svatého Václava
 • Sousoší Korunování Panny Marie, pod kostelem naproti domu čp. 40
 • Venkovská usedlost čp. 2
 • Venkovská usedlost čp. 6
 • Venkovská usedlost čp. 11
 • Venkovská usedlost čp. 20
 • Venkovská usedlost čp. 26
 • Venkovská usedlost čp. 39
 • Venkovská usedlost čp. 45
 • Venkovská usedlost čp. 46
 • Venkovská usedlost čp. 64
 • Venkovská usedlost čp. 66
 • Venkovská usedlost čp. 79
 • Venkovská usedlost čp. 83
 • Venkovská usedlost čp. 97
 • Venkovská usedlost čp. 115
 • Venkovská usedlost čp. 155
 • Venkovská usedlost čp. 162
 • Přírodní rezervace Arba – louka v nivě řeky Kamenice na okraji obce
 • Přírodní rezervace Za pilou – mokřadní louka na jižním okraji obce, poblíž soutoku Bynoveckého potoka a Kamenice
 • Přírodní památka Meandry Chřibské Kamenice – přirozeně se vyvíjející tok Chřibské Kamenice
 • Královský smrk – památný strom, roste v údolí řeky Kamenice u mostu poblíž Dolského mlýna
 • Kampfův dub – památný strom, stojí v údolíčku mimo zástavbu obce v otevřeném, zvrásněném úpatí Růžovského kopce

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz