Sovínky

Na Městečku, 294 29, Sovínky, Tel.: +420 326 395 386, sovinky@volny.cz
Sovínky/Společnost - Sovínky
První zmínka o obci Sovínky je z roku 1360. Obec je tu uváděna jako Sovínky ůpod Syslovým. Polovinu vlastnili páni ze Zvířetic, druhou Petr Bratříš z Dubnice. Roku 1446 tu další majitelé založili tvrz na Syslově, ovšem v 16. století není již po ní památky. Po bitvě bělohorské byly Sovínky roku 1623 konfiskovány tehdejšímu majiteli Václavu Hrzánovi a prodány císařskému královskému apelačnímu radovi Petru Fuchsovi z Wramholzu za 21.820 kop míšenských grošů. Tento majitel dlouho obec neudržel. Roku 1627 odkázal poslední vůlí statek Sovínky k založení fundace pro 12 žáků a určil za správce fundace pražský magistrát. Roku 1654 udělil císař Leopold Sovínkách výsadu týdenního trhu a dvou jarmarků. Roku 1784 dostaly se Sovínky náboženskému fondu, který spravovala c.k. státní administrace. Roku 1790 však Sovínky přešly do rukou arcibiskupových, ve kterých zůstaly až do 19. století. Ke konci 19. století již byly Sovínky pod správou volených zástupců z řad občanů Sovínek.

  • Zámek Sovínky

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz