Sovětice

503 15, Sovětice, Tel.: +420 495 447 060, starostasovetice@seznam.cz
Sovětice/Společnost - Sovětice
Části obce:

  • Sovětice
  • Horní Černůtky
X

O vzniku Sovětic
Ves Sovětice se dle starých listin nazývala původně Sobětice. Délkou času se „b“ v tom slově otřelo ve „v“. Již přípona názvu – ice ukazuje na veliké stáří, tu příponu mají nejstarší osady české. Jméno její odvozuje se od zakladatele Soběty, kterýž tu založil statek a při něm tvrz, a pročež se psával Soběta ze Sobětic. Můj otec, majitel č.25, často vypravoval, že se říkalo, že tvrz stávala v těch místech, kde je nyní č.27 v našem čísle 25, že byla vinopalna a v č.26 nejspíše jeho hospodářské stavení. Nasvědčovalo by tomu, že dle starých pozemkových knih náleželo č.27 vrchnímu sádovského panství Karlu Šolcovi, a teprve po jeho smrti r. 1774 prodáno bylo s povolením vrchnosti beze vší roboty na věčné časy. A dále, že smlouvu po prodeji č.26 podepsal sám majitel panství Šáfkoč – č.27, 26, 25, 28 a hospoda č.4 tvořila as podstatnou část statku Sobětova a uzavírala horní náves. Vzrůstem rodiny Sobětovy a přidělením půdy členům rodiny vznikly asi další statky a později i chalupy na dolní návsi. Ta bezpochyby měla původně tvar obdélníka, na jehož jedné čtvrti umístěno bylo teprv později č. 20 a 21. Otec říkával, že v Sověticích bývalo za dávna osm statků a ten osmý statek pak byl rozprodán na chalupy.
To jsou ovšem jen dohady dosti odůvodněné a písemných dokladů na to – až na těch osm statků – nikdy jsem nenašel. Ani Sedláček ve svém díle „Hrady, zámky a tvrze české“ ani Palackého dějiny, ani Naučné slovníky ani o Sobětovi ani o tvrzi v Sověticích se nezmiňují. Uvádějí rod Sobětů ze Sobětic a ves Sobětice, ale u Klatov.

Písemné zmínky o Sověticích
První písemná zmínka o Sověticích pochází z r. 1409. Téhož času náležely Sovětice k Třebověticům. V Třebověticích stávaly na počátku 15. století dvě tvrze. Za císaře Karla IV. Seděl zde Vyntíř, vladyka, po němž zůstali (r.1392) synové Hereš a Jan. V ty časy připomíná se Křibek Doubek z Třebovětic ( r.1390 – 1409) drže také nějaké statky v Hořicích a v Hořiněvsi. R. 1409 (nejspíš při závěti) nadal faru Cerekvickou platem v Sověticích, a odtud také úročil do kláštera minoritův (sv. Jakuba menšího) v Hradci nad Labem. Platy ty rozmnožily r. 1412 vdova po Křibkovi Zdénka a Kateřina z Křince (snad dcera její).
Platil tedy Křibek Doubek, majitel tvrze v Třebověticích z nějakého statku v Sověticích nejen na faru Cerekvickou, ale i na minoritský klášter sv.Anny v Hradci. Klášter ten stával v klínu mezi Labem a státní silnicí, vedoucí do Sadové. Vdova po něm a dcera platily pak ještě více.

  • Zemědělský dvůr čp. 24
  • Polní opevnění postavení děl z války 1866

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz