Sousedovice

386 01, Sousedovice, Tel.: +420 383 334 121, ou@sousedovice.info
Sousedovice/Společnost - Sousedovice
Mezi Sousedovicemi a obcemi Drachkov a Pracejovice se táhne rozsáhlý les Hůl. Sousedovické údolí je tedy sevřeno ze severu příkrým svahem od Kamenné Báby, od jihu jednak svahem Hradiště a částečně též svahem Kbýlu. Je zajímavé, že Sousedovice leží v pásmu, kde z celého okresu jsou nejmenší dešťové srážky.

Významnou památkou je kaplička, která stojí na návsi. V r.2002 byla dokončena její rekonstrukce i se zavedením elektronického zvonění a večerního osvětlení objektu. Její okolí bylo oploceno a upraveno. Vedle budovy obecního úřadu najdeme Pomník padlým vojínům v 1.světové válce postavený v r.1936. Zhotovil ho Jan Hlinka z Hodějova u Volyně. Během r.2001 byl pomník oplocen a jeho okolí bylo osázeno jehličnany. Téhož roku byla provedena celková rekonstrukce budovy obecního úřadu, v níž se nachází i místní knihovna a prodejna Jednoty Volyně.

Společenské akce a kulturní život v obci zajišťují místní organizace Sboru dobrovolných hasičů a Českého červeného kříže s částečnou spoluprací OÚ Sousedovice. Každoročně se v obci konají akce jako je tradiční masopustní průvod obcemi Smradice, Libětice, Sousedovice, dále maškarní karneval pro děti,oslava Dne matek, pouťová zábava a mikulášská besídka. SDH Sousedovice má v naší obci velkou tradici (byl založen v r.1921). Členové sboru se účastní hasičských soutěží , přímo v obci se každoročně uskutečňuje turnaj o Pohár starosty. V Sousedovicích působí i Myslivecké sdružení Hradiště, které mimo jiné v lednu pořádá myslivecké plesy. V obci působí množství drobných podnikatelů.

Sbírka archeologických nálezů dokládá, že území dnešních Sousedovic obývají lidé více, než 2000 let. Na vrchu nazývaném Hradiště byla již osada v době starší železné (asi ve 4.stol.před Kristem), která byla obehnána kamennými valy. Původní obyvatelé hradiště náleželi zřejmě k pokolení kamenných mohyl. Opustili je asi krátce před 2.stol. před Kristem, neboť z mladší doby železné nebyly objeveny žádné nálezy. Teprve kolem 7.století po Kristu bylo hradiště znovu osídleno slovanským kmenem. Slované obnovili skoro zaniklé hradiště a ještě vybudovali při jižním valu druhou část-předhradí,které spolu s hradištěm bylo používáno podle dostupných zpráv až do 10.stol. po Kristu. Svědčí o tom nálezy starší i střední hradištní keramiky (střepů, hliněných nádob). Byly nalezeny i nože, přeslen, kosti zvířat apod. První zmínka o Sousedovicích se datuje r. 1243, kdy Bavor I. daroval část Strakonického hradu s několika vesnicemi, mezi nimiž byly i Sousedovice, konventu řádu sv. Jana Maltézského.

  • Kaplička
  • Pomník padlým vojínům v 1.světové válce postavený v r.1936Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz