Sobotín

788 16, Sobotín, Tel.: +420 583 237 151, podatelna@sobotin.cz
Sobotín/Společnost - Sobotín
Části obce:

 • Sobotín
 • Klepáčov
 • Rudoltice

 
Do konce roku 2009 byly součástí obce i části Petrov nad Desnou a Terezín, které se od 1.1.2010 osamostatnily jako obec Petrov nad Desnou

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1351. Historie Sobotína, je obdobně jako většina okolních obcí, spjata s těžbou železné rudy. Tu zde těžili a místní okolí také kolonizovali losinští Žerotínové.
Sobotínský kostel svatého Vavřince se v 17. století stal zahajovacím místem nechvalně známých čarodějnických procesů na losinskémpanství. Stařena z Vernířovic tehdy vyjmula z úst hostii, aby ji uschovala pro nemocnou krávu. Nestalo se tak beze svědků a první obžaloba byla na světě.
V 19. století se Sobotín stává důležitým centrem průmyslové revoluce. Výstavbou hraběte Mitrovského (majitele panství Loučná) zde vzniká velký podnik na zpracování železa. V jeho rozvoji pak pokračuje podnikatelský klan bratří Kleinů (Gebrüder Klein), kteří se neuvěřitelnou pílí, kreativitou a podnikatelským duchem vypracovali z obyčejných vesničanů na jedny z nejvlivnějších magnátů tehdejší monarchie, což jim i vyneslo povýšení do šlechtického stavu s predikátem "vonWiesenberg". Po smrti hraběte Mitrovského koupili panství Loučná, do něhož spadaly i sobotínské železárny, které pak s přispěním profesoraRiepla rozšířili a zapojili do systému svého podnikání. To stálo ve velké míře na stavbě železnic a ještě dnes jméno Sobotín můžeme spatřit na kolejnicích několika tratí.
Albrecht Klein přebudoval někdejší zbrojovku na zámek, čímž nastalo rozdělení Kleinů na Loučenskou a Sobotínskou větev. Nutno podotknout, že Sobotínsko - Štěpánovské železárny a strojírny, patřily jak kvalitou, tak kvantitou, mezi nejdůležitější podniky své doby. Neuvěřitelný rozmach gigantického podniku Kleinů však stál převážně na schopnostech jednotlivců první generace.
Následující pokolení se již jen soustředilo na udržování dříve nabytého úspěchu a majetku. V radikálním vývoji a potřebě inovací, pak při stagnaci zákonitě nemohli uspět a první republikou tak i končí většina jejich aktivit. Vzhledem k zanedbání nutnosti přizpůsobení se novým technologiím, zůstal jejich sobotínský podnik nevyužit a tradice železářské výroby tak zde má jen nepatrného a nepřímého dědice v podniku Velamos. Po druhé světové válce museli Kleinové, stejně jako většina německého etnika opustit Moravu a obec Sobotín začíná psát dějiny na základě takřka kompletně nového složení obyvatel.

 • Kostel svatého Vavřince - renesanční jednolodí kostel z roku 1605
 • Ohradní zeď - z konce 18. století, se třemi vestavěnými edikulami aklasicistní kostnicí s márnicí v obvodu zdi
 • Kříž - kamenická práce, datovaná do roku 1821
 • Sousoší Kalvárie (v zahradě čp. 40) - kamenická práce z roku 1818
 • Mauzoleum rodiny Kleinů - historizující architektura z roku 1881
 • Ohradní zeď se vstupní branou
 • Park - přírodně krajinářský, založený v roce 1880
 • Zámek - vznikl přestavbou někdejší Eisenbachovy zbrojovky ve čtyřicátých letech 19. století v romantizujícím historickém pojetí. Dnes slouží jako rekreační středisko a hotel.
 • Kamenný silniční most

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz