Soběhrdy

256 01, Soběhrdy, Tel.: +420 317 795 639, obec@sobehrdy.cz
Soběhrdy/Společnost - Soběhrdy
V okolí se nachází několik zajímavých míst a památek:

  • Benešov

Bývalé okresní město ležící asi 40km jihovýchodně od Prahy, které je situováno mezi řekou Sázavou a bájnou horou Blaník. Od Soběhrd je vzdáleno 7km.

  • Zámek Konopiště

Zámek známý jako sídlo následníka císařského trůnu Františka Ferdinanda d´Este se nachází 2 km od Benešova.

  • Čerčany - Posázavský pacifik

Čerčanyležící 7km severozápadně od Soběhrd patří do jedné ze zastávek Posázavského pacifiku. Konkrétně tudy vede trať číslo 210 – Praha – Vrané – Čerčany (s odbočkou na Dobříš) a trati číslo 212 – Čerčany – Kácov – Světlá nad Sázavou.

  • Krásná hora

Krásná hora dříve známá jako Kačí vrch (520 m n.m.) se nachází severovýchodně od Soběhrd. V místních lesích se nachází zbytky zříceniny lovčího zámečku.

Historie Soběhrd sahá již do raného středověku. První písemná zmínka pochází z r. 1360, kdy na tvrzi seděl vladyka Čeněk ze Soběhrd. Soběhrdští vladykové drží panství až do roku 1533, kdy Adam ze Soběhrd připisuje tvrz své tetě Kateřině z Pytkovic, vdané za Jana Hlasa z Kamenice.
V roce 1566  je panství prodáno Janu z Valdštejna, který je přičleňuje ke Komornímu Hrádku. V roce 1663  jsou Soběhrdy včetně Mezihoří a Phova připojeny k mračskému statku. V roce 1725 mračské panství kupuje Jan Josef, hrabě z Vrtby, a přidruží ho tím ke Konopišti.
Mezihoří a Phov patřily původně ke Lštění k panství Dubsko. Osada Žíňany má nejdelší doloženou historii. První písemná zmínka pochází z roku 1085, kdy osada byla majetkem benediktinského kláštera na Ostrově.
Po zrušení roboty v roce 1848 se Soběhrdy stávají sídlem obecní samosprávy, pod kterou spadají osady Mezihoří a Phov. Osady Žíňany a Žíňánky patří do roku 1910 k obci Mrač a pak až do roku 1960 mají statut samostatné obce. V letech 1960 až 1964 k naší obci patřila také Bedrč.
Vydání tolerančního patentu císařem Josefem II. v roce 1781 mělo velký význam pro soběhrdské občany nekatolického vyznání, kteří se konečně mohli veřejně přihlásit k víře svých předků. V roce 1787 byl v Soběhrdech posvěcen první evangelický kostel, který byl pak v letech 1831 až 1932 přestavěn a v roce 1909, po dobudování věže, dostal dnešní podobu. V roce 1994 byl areál evangelického kostela včetně fary a bývalé školy prohlášen Ministerstvem Kultury ČR kulturní památkou. Katolický kostel byl vysvěcen v roce 1907.
 
Soběhrdy byly také významným místem, kde děti získávaly základní vzdělání. V letech 1860 až 1911 zde děti ze širokého okolí navštěvovaly evangelickou školu. Budova obecné školy byla postavena v roce 1862 a škola byla v provozu do roku 1977.

1930 - 1938 - postupná elektrifikace Soběhrd, Mezihoří, Phova, Žíňan a Žíňánek
1953 - založení Jednotného zemědělského družstva v Soběhrdech
1956, 1957 - založeno Jednotné zemědělské družstvo v Žíňanech a v Mezihoří
1959 - spojení jednotlivých zemědělských družstev v jedno JZD Rozkvět Soběhrdy
1983 - v Soběhrdech otevřena víceúčelová budova, ve které je obecní úřad, knihovna a hasičská zbrojnice
1998 až 2001 - v Soběhrdech vybudována kanalizace se dvěma čističkami odpadních vod

  • Kostel Farního sboru Českobratrské církve evangelické. Původní dřevěný kostelík byl vybudován v roce 1786, dnešním zděným byl nahrazen v roce 1832. V roce 1910 byla dokončena přístavba věže, na kterou byly zavěšeny zvony Hus, Žižka a Chelčický. Prostřední z nich byl za I. světové války zrekvírován.
  • Katolický kostel Nanebevzetí Panny Marie novorománský dokončený roku 1907

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz