Smržice

J. Krezy, 798 17, Smržice, Tel.: +420 582 381 127, starostka@smrzice.cz
Smržice/Společnost - Smržice
Nížinná územní oblast Smržic patří do východní části prostějovského okresu, je součástí Prostějovské kotliny. Tato nevelká kotlina, viditelná ze všech okolních kopců a vyvýšenin je poklesovou oblastí na tektonickém zlomu řeky Moravy. Celá oblast patří do Hornomoravského úvalu a tento do Vněkarpatské sníženiny, tedy již do Karpatské soustavy. Smržicemi protéká potok místně nazývaný Český, v dolním toku nazývaný Vyklička. V Držovicích se vléva do říčky Romže. Ta protéká v nevelké vzdálenosti jižně od obce. Romže a ostatní říčky přinášely při vodních přívalech velké množství štěrku, které se po opadnutí vody usadily v jejich povodí. V těchto vrstvách byly hloubeny studny na jímání kvalitní pitné vody pro město Prostějov. Mlýnská strouha je dalším menším vodním tokem, který protéká Smržicemi. Tento umělý vodní náhon odvádí vodu z Romže v Bílovicích, protéká Kostelcem na Hané a ústí ve Smržicích do Českého potoka. Na svém toku zadržoval vodu pro několik mlýnů. Převládajícím typem půd smržického katastru je středoevropská hnědozem. Mezi Smržicemi a Držovicemi býval větší rybník, kterým protékal potok Vyklička. Rybník byl udržován a patřil Plumlovské vrchnosti. V r. 1925 začaly Smržice se sousedními obcemi provádět rozsáhlou regulaci Českého potoka (Vykličky) i s odvodňováním přilehlých pozemků. Vody ubylo a později byl rybník zasypán.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1131.

  • Kostel sv. Petra a Pavla
  • Fara, Zákostelí 134
  • Boží muka na křižovatce před budovou sokolovny
  • Krucifix - okraj obce, při silnici do Kostelce na Hané
  • Vodní mlýn s olejnou
  • Krucifix před kostelem

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz