Slunečná

473 01, Slunečná, Tel.: +420 487 837 061, slunecna@slunecna.info
Slunečná/Společnost - Slunečná
U kostela ve středu Slunečné se nachází Přírodní památka Farská louka, což je místo s hojným výskytem šafránu. Na této louce vykvétá každoročně po odtání sněhu, tj. koncem února až začátkem března, šafrán bělokvětý (Crocus albiflorus). Tato lokalita je státem chráněna již od r. 1949 (CHKO České středohoří).
Přes obec prochází modře značená trasa pro pěší turisty a při ní za obcí je jednak hřbitov a dále i památná lípa.

První záznamy o obci Slunečná jsou uvedeny v dokumentech z roku 1597. Sama obec je jmenována až roku 1606. Část Slunečné, patřící Horní Libchavě, prodal roku 1611 Jan z Vartemberka Dorotě Berkové, která ji posléze prodala Jindřichu Pencikovi z Penciku. Tomu však byla zkonfiskována (po bitvě na Bílé hoře) a roku 1623 ji získal Vilém Vratislav z Mitrovic (velkopřevor maltézkého řádu). Část Slunečné, patřící k novozámeckému panství, byla zkonfiskována Janu z Vartemberka a prodána Albrechtovi z Valdštejna. Jeho dcera se v roce 1654 provdala za Rudolfa z Kounice a jejich rod držel tuto část až do 20. století. V roce 1847 bylo na Slunečné skoro 100 domů s čísly popisnými. Byla to obec sklářů, pracujících doma pro Palmeho sklářskou továrnu v Kamenickém Šenově. Po roce 1960 bylo v obci postaveno mnoho rekreačních objektů. Snahou obce je zvýšit počet domů trvale obydlených.

Rozvoji obce pomohli značnými finančními dary zdejší rodáci. Roku 1832 ve své závěti odkázal sklářský obchodník Johann Georg Jirschik finanční částku 100 000 piastrů na stavbu kostela Nanebevzetí Panny Marie, který byl postaven v letech 1846 - 1850. O vnitřní výzdobu kostela se přičinil další zdejší rodák a později obchodník v Praze Wendelín Breitschneader, který koupil mj. oltářní obraz Nanebevzetí Panny Marie. Kostel byl vysvěcen 15. srpna roku 1850 a prvních 30 let patřil k faře v Horní Libchavě. Roku 1880 byla v obci u kostela postavena nová fara, kterou spravoval řád Maltézských rytířů.
Kronikářem obce byl bývalý československý diplomat Ota Netrval (1917-2000). Působil v kabinetu prezidenta T. G. Masaryka, byl v čs. vojenské misi v Koreji roku 1953 a na velvyslanectví ve Švédsku. Po roce 1960 si ve Slunečné koupil chalupu, kde v důchodu zůstal žít.

Budova dnešního obecního úřadu (Čp. 104) je bývalá škola (posl. vyučování r. 1963), postavená v r. 1889 v maurském slohu za finanční podpory místního rodáka Josefa Jirschika. Dnes se v ní nachází 3 byty, obecní knihovna a obecní úřad. V r. 2004 byla v této budově zrekonstruována místnost pro obecní knihovnu a v r. 2005 byla za přispění Krajského úřadu Libereckého kraje zrekonstruována střecha.
Rodný dům Josefa Jirschika (1815 – 1884, Bilbao), obchodníka se sklem, je dnes památkově chráněnou stavbou v osobním vlastnictví místních chalupářů, kteří se starají o jeho pomník v těsné blízkosti stavení.
Ve Slunečné na hřbitově odpočívá herec Vlastimil Brodský (1920-2002), který si toto místo oblíbil a prožil zde poslední léta svého života.

  •  Přírodní památka Farská louka - místo s hojným výskytem šafránu

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz