Slavkov (okres Opava)

Ludvíka Svobody, 747 57, Slavkov, Tel.: +420 553 797 067, slavkov@iol.cz
Slavkov/Společnost - Slavkov
Obec Slavkov leží 3 km jihozápadně od statutárního města Opavy na silnici I/46 směrem na Olomouc. Počtem obyvatel i svou rozlohou 1105 ha patří k největším samostatným obcím západního Opavska. K obci patří lokalita „Latarna“ a „Trní“.
Katastr Slavkova se rozkládá v místech, kde nejvýchodnější část vlnité plošiny Nízkého Jeseníku přechází v mírnou pahorkatinu. Zalesněné i bezlesé kopce zde dosahují výšky 339 m. Podél jižní části katastru protéká říčka Hvozdnice, pramenící v lese mezi Leskovcem a Horním Benešovem a vlévající se za sousedními Oticemi z levé strany do Moravice. Okolo této říčky a blízké soustavy tří rybníků se zachovaly zbytky lužního lesa, které tvoří přírodní rezervaci Hvozdnice o rozloze 56,24 ha s naučnou stezkou Hvozdnice.
Obec Slavkov je členem Svazu měst a obcí ČR a Euroregionu Silesia-cz. Je také členem dobrovolného svazku 11 obcí Mikroregion Hvozdnice, který usiluje o zlepšení kvality života místního obyvatelstva a oživení hospodářství, cestovního ruchu a turistiky.
Obecní úřad sídlí v centru obce v budově, kde je umístěna i mateřská škola s kapacitou 71 dětí a přilehlou zahradou. Za budovou je víceúčelové zařízení sloužící obci jako zasedací místnost, ale také k různým přednáškám spolků a rodinným oslavám. K dispozici je vybavená kuchyň a sociální zařízení.  V obecním domě služeb je umístěna pošta, ordinace praktického a zubního lékaře, zubní laboratoř a místní knihovna s internetem. V suterénu je v provozu hospoda „Na žumpě“. V obci je také velká, dobře vybavená základní škola se školní družinou a školním klubem. Je spádovou školou pro obec Slavkov, Dolní Životice a Litultovice. Součástí budovy je i školní jídelna s kapacitou 800 jídel denně, kulturní dům, tělocvična a posilovna. Dalšími obecními stavbami je domov pro seniory Seniorcentrum Slavkov s kapacitou 32 lůžek, bytový dům se čtyřmi byty, hasičská zbrojnice s klubovnou a smuteční síň s přilehlým místním hřbitovem.
Dalšími důležitými objekty v obci je kostel s.Anny, Farní úřad a Orlovna. Obchod a služby representuje velká samoobslužná prodejna Jednoty Opava, prodejna potravin „MIDI“, restaurace „Napoleon“, „Lesanka“ a „Areál“, kde je také klubovna ČSCH. Podnikatelské aktivity se rozvíjí především v areálu zemědělské farmy ZP Otice, kde je autolakovna, autoopravna, opravna malé zemědělské techniky a prodejna kočárků. V podnikatelské zóně pod zemědělskou farmou je v provozu „1. slavkovská čerpací stanice“ PHM. Na Latarni sídlí firma GAPAY. Další služby a četné podnikatelské i řemeslnické aktivity vyvíjejí občané ve svých usedlostech.
Ke sportovnímu využití slouží hřiště TJ Sokol v lese, sportovní areál u školy a nově vybudovaný Orelský areál s tenisovými kurty. V Trní sídlí jezdecký klub Agrostyl s konírnou.
Spojení s Opavou je zajištěno autobusy městské hromadné dopravy a také je možno využít vlakového spojení. Obec je plynofikována, má veřejný vodovod a jednotnou kanalizaci ústící do biologické čistírny odpadních vod.

 

 

Katastrální výměra: 1105 ha
Počet obyvatel: 1902
Pošta: ano
Škola: ano
Zdravotnické zařízení: ano
Policie: ne
Kanalizace (ČOV): ano
Vodovod: ano
Plynofikace: ano

První písemná zpráva, která dokládá existenci obce Slavkova pochází z roku 1224, kdy král Přemysl Otakar I. daroval Slavkov městu Opavě a postoupil ho také mílovému právu tohoto města. V této darovací listině je uváděná obec jako "Zlawicova Wes" a na listině je také podepsán Bohuslav, syn Slávkův. Nejdéle vlastnil Slavkov rod Fulštejnů, od roku 1255 do konce 15. století, z jejichž erbu byl převzat také současný znak obce. Po té byla podstoupena tvrz Slavkov s kostelním podacím Janu Vlkovi z Konecchlumí, který byl lením hofrychtéřem olomouckého arcibiskupství. Rok Vlků vlastnil Slavkov do roku 1597, kdy celé léno přešlo do vlastnictví manžela Anny Vlkové Salomu Moschovi z Bittendorfu. Po jeho smrti roku 1626 byl statek Slavkov spravován jeho synem Janem Mošou. Nový šlechtický rod přišel do Slavkova roku 1636, kdy ho koupil Jan Václav svobodný pán Sedlnický z Choltic. Když se v roce 1677 utopil jediný dědic - vnuk Maxmilián, předal olomoucký biskup majetek Jiřímu Valeriánovi Podstatskému z Prusínovic. Roku 1907 byl Slavkov intenován Jindřichu Keilovi, r. 1908 Karlovi Weisshunovi a roku 1932 Rudolfu Theinovi. Na podzim roku 1938 byla obec obsazena hitlerovskou armádou. V rámci odsunu německých obyvatel z českých zemí byl vyvlastněn i majetek Rudolfa Theina.
Pro obec Slavkov je pamětihodné i to, že umožnila na slavkovských lukách 25. září 1887 uspořádat z podnětu "Politické a hospodářské jednoty Opavské", jejímiž členy bylo v roce 1885 již patnáct slavkovských občanů, velkolepý tábor českého lidu ve Slezsku, kde byly formulovány základní politické, národní a kulturní požadavky českého národa.
Na katastru obce se vyskytly četné archeologické nálezy, ty poslední z roku 1995 objevily stopy po nejstarších zemědělcích ze začátku neolitu, tedy kolem roku 5000 před n. l.. Další osada tu byla ve druhé polovině pátého tisíciletí před n. l. Nejbohatší nálezy dokládající kulturu plátěnickou ze starší doby železné, tj. ze 7 až 6. století před n. l. Prozatím poslední jsou stopy slovanských osad ze střední a mladší doby hradištní, nejstarší z 9. a možná už 8. století.
V kanceláři obecního úřadu je možnou zakoupit za 50,- Kč brožuru o historii Slavkova, který byla vydána v roce 1999 k 775. výročí založení obce. Také jsou k dispozici pohlednice obce, série odznaků se znakem obce a další upomínkové předměty.

  • Bohumír Bocian (1913 – 2002) – malíř, čestný občan Slavkova
  • Zámek Slavkov
  • Kostel sv. Anny
  • Pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého
  • Přírodní rezervace Hvozdnice
  • Přírodní památka Otická sopka

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz