Slatinky

783 42, Slatinky, Tel.: +420 582 373 487, obec@slatinky.cz
Slatinky/Společnost - Slatinky
První zmínka o Slatinkách pochází z kroniky staré více než 750 let, z roku 1247. (Zdroj: Wikipedie)

Historie našeho území sahá daleko do pravěku, první člověk osídlil naši lokalitu již před 40 000 lety, o tom svědčí mnohé archeologické nálezy, které jsou uloženy v moravských muzeích. Nejcennější je soška Kosířské Venuše, což je torzo hliněné sošky ženy z mladší doby kamenné, uložená v brněnském muzeu Antropos. Dlouhou dobu osídlení potvrzují i nálezy z roku 2002, kdy archeologové objevili kostry z doby halštatské kultury z 8. století před našim letopočtem, bronzové náramky a další ozdobné předměty. K dalším zajímavým archeologickým nálezům patří keramické nádoby, hrnčířská pec, žárové hroby, keltské opevnění (lokalita u Královy borovice), ze starších historických období pak mamutí kel.
Historie obce se odvíjí od první písemné zmínky o její existenci v archivních spisech kláštera u sv. Jakuba v Olomouci z roku 1247. Do roku 1848 patřila převážná část pozemků plumlovskému a chudobínskému panství a ženskému klášteru v Olomouci.
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz