Slatina nad Zdobnicí

517 56, Slatina nad Zdobnicí, Tel.: +420 494 594 266, obec@slatinanz.cz
Slatina nad Zdobnicí/Společnost - Slatina nad Zdobnicí
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1359. (Zdroj: Wikipedie)

Stejně jako jiná pohraniční pohoří, byly i Orlické hory a jejich podhůří odpradávna pokryty hlubokými pralesy, které se mnohdy rozkládaly i hluboko do vnitrozemí. Pravěká sídla tehdejších obyvatel se nacházela pouze v nižších polohách povodí řek. Těmito neproniknutelnými pralesy procházely pouze obchodní cesty, po nichž byla z území dnešního Polska na území dnešní Itálie (tehdy Římské říše) dopravována hlavně sůl. Jedna z takových stezek vedla i územím naší obce.

Pravděpodobně za slovanského osídlení české kotliny se naší obci dostalo i strážní ochrany řetězem hradišť, jak o tom svědčí názvy některých míst v povodí Zdobnice a název Hradiště v lese Suchá. Tato cesta se zachovala až do středověku a byla nazývána cestou královskou, protože vedla do tak zvaného Královského lesa (dnešního Kunvaldu). Vedla údolím Zdobnice k jejímu ústí do Divoké Orlice, pak údolím Slatinského potoka a dále do lesa Suchá a odtud přes Kunvald do Slezska. Na trase této cesty byly při výkopových pracech při stavbě dráhy nalezeny předměty z doby bronzové a při stavbě silnice různé kovové předměty, hlavně hroty šípů, starobylé podkovy a další předmty. Dokonce byly nalezeny i zlaté a stříbrné mince ze 13.-14. století. Od této cesty v pozdější době odbočovala v prostoru Posvátníku cesta k Rychnovu a Solnici, která jako stará silnice existovala až do vybudování nové silnice přes Javornici v 90. letech 19. století.

  • Marie Hübnerová (1865 – 1931) - význačná česká divadelní herečka počátku 20. stoletíHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz