Slatina (okres Kladno)

273 26, Slatina, Tel.: +420 312 583 198, ou.slatina@worldonline.cz
Slatina/Společnost - Slatina
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1318.  (Zdroj: Wikipedie)

Malebná obec Slatina připomíná vísky z obrázků Josefa Lady s rybníčkem a nad ním se tyčícím kostelíkem. KostelLeží v severovýchodní části okresu Kladno v mírném podlouhlém údolí směřujícím západ - východ. Název "Slatina" je odvozen od mokřin, bažin a močálů, které se zde kdysi hojně rozprostíraly.
Podle některých údajů sahá vznik obce již do 11. století. První písemné svědectví pak pochází z roku 1318 v souvislosti s tvrzí, která stávala na místě dnešního dvora na vyvýšené jižní straně obce. Původně gotická tvrz byla vybudována místními vladyky ve 13. století a vystřídalo se zde několik panovnických rodů, k nejvýznamnějším patří Kladenští z Kladna, Žďárští ze Žďáru a Hrobčičtí z Hrobčic. Od roku 1352 se Slatina stala farní obcí, a to až do husitských bouří, kdy fara zanikla. S tímto rokem je spojena také zmínka o dominantě obce - farním kostelu sv. Vojtěcha se zvonicí a hřbitůvkem, obehnaným zdí. Kostel byl přestavěn do dnešní podoby roku 1717 a později několikrát restaurován (naposledy v 80. letech 20. století). Dolní část schodů, směřujících ke kostelu, zdobí socha svaté Kateřiny z 2. pol. 18. století.Kostel
Na slatinském území byly objeveny historické nálezy - hroby z doby římského císařství, střepy z nádob, bronzové spony, stříbrné i zlaté ozdoby, skleněné korále, jemně zpracované šperky a kadidlo, zbytky pecí na tavení železa a další vykopávky.
 

  • Kostel svatého Vojtěcha - původně gotický kostel z doby okolo roku 1352 byl roku 1717 přestavěn barokně.
  • Zvonice - hranolová zvonice, členěná lizénami a zakončena cibulovou bání stojící vedle kostela. Byly v ní zavěšeny tři zvony od pražského zvonaře Františka Antonína Franka, z nichž dva byly zrekvírovány za první světové války.
  • Socha svaté Kateřiny - socha z 2. pol. 18. století.
  • Památník obětem první světové válkyHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz