Slapy

252 08, Slapy, Tel.: +420 257 750 322, ou.slapy@volny.cz
Slapy/Společnost - Slapy
V okolí obce se nachází mnoho kempů, hotelů a penzionů. V červenci roku 2010 byl ve Slapech otevřen Golf Park Slapy sv. Jan. Hřiště leží 35km jižně z centra Prahy. 

Nejstarší nepochybná zmínka  o Slapech je z 10. srpna roku 1292. Český král Václav II. založil jeden z největších a nejbohatších klášterů - klášter Zbraslavský. V zakládací listině Václav II. vypočítával řadu vesnic, které se stávaly klášterním majetkem. Mezi jinými jsou to Slapy a Přestavlky. Obec tedy nutně musela existovat již před tímto datem.
Další zmínku najdeme v druhé fundační listině Václava II. z 21. května 1304, kde je opět napsáno které vesnice náležejí ke klášteru.
V roce 1308 byla vesnice vypleněna bavorskými žoldáky. Stalo se to ve složitém období našich dějin za vlády Jindřicha Korutanského, který nastoupil na trůn po zavraždění posledniho přemyslovského panovnika Václava III. v Olomouci. Ve Slapech byl tehdy opevněný dvůr s několika baštami , kam se uchýlilo několik mnichů v čele s Petrem Žitavským, autorem jedné z našich nejlepších středověkých kronik a pozdějším opatem kláštera. Obránci kapitulovali a vyplatili útočníkům značné výkupné.
Z doby o málo pozdější je první zmínka o dolování zlata v této oblasti. Jan Lucemburský postupuje užitky ze zlatých dolů Zbraslavskému klášteru. Za vlády tohoto panovníka  a jeho syna Karla IV. prožívá Zbraslavský klášter a s ním pochopitelně i Slapy období klidu a prosperity. Z této doby jsou první zmínky o Slapské faře.
Po čáslavském sněmu připadly Slapy karlštejnskému panství. V roce 1436 císař Zikmund připsal Slapy Jakubovi z Řitky a následující rok Jindřichovi z Kolovrat. Po husitských válkách Zbraslavský klášter statek vykoupil spolu s vesnicí a měl ho v držení až do roku 1785, kdy byl zrušen.
V létě roku 1595 postihl slapský statek velký požár. Důkaz je v dopisu opata Antonína Flamminga, kde prosí o odpuštění dávek.

V polovině 17. století byly Slapy a okolí zdevastovány válkami. Prostý lid velmi trpěl, nebylo rozdílu mezi domácím a cizáckým vojskem, ve vsi zůstali 4 chalupníci.  Za pár let, když se situace uklidnila, se panství rozrostlo natolik, že byla založena škola. První zmínka o ní je z roku 1669. V roce 1680 se slapské panství rozrostlo o Korkyni.
V roce 1785 se v životě Slap udála významná změna, neboť rozhodnutím císaře Josefa II. ze dne 24. září byl zbraslavský klášter zrušen. Slapy byly posléze zabrány královskou komorou.
Roku 1825 koupil panství Karel Bedřich baron Korb z Weidenheimu, který byl krátce před tím povýšen do šlechtického stavu. Slapské území sahalo až po Davli a na území žilo přes 4000 lidí. Nový majitel upravil a zvětšil příbytek řeholníků v nevelký zámek, do dnešní doby se z něj zachovaly pouze hospodářské budovy a  původní věž s hodinami.
Roku 1846, dva roky před zrušením roboty, došlo na panství k revoltě robotníků proti vrchnosti. Spor byl vyřešen vojskem a hlavní vůdce František Starec z Nových Dvorů byl zatčen a spolu s několika sedláky vězněn a mučen.
Později se panství ujal hrabě Aichelburg, původem z Rakouska, který si Slapy velmi oblíbil. Mezi lidem pak byla zvláště oblíbena komtesa Helena, která podporovala v druhé polovině 19. století české vlastence a je po ní pojmenován Helenin dub. Hrabě se staral o školu a stál za založením hasičského spolku.
V roce 1881 prodal panství Bedřichu Westphalenovi, který se zasloužil o generální opravu kostela
v roce 1911. Poslední člen rodu Westphalenů Theobald, prodal slapský velkostatek na konci 1. světové války a odešel na frontu. Veškeré utržené peníze, které stržil za Slapské panství (téměř dva miliony korun) investoval do válečných půjček.
Novými majitelem se stal průmyslník a bankéř Bohumil Bondy.
V I. světové  válce bylo ze Slap odvedeno 135 mužů. Padlo 29 slapských 9 přestavlckých. Řada z nich vstoupila do československých legií. Traduje se, že Jaroslav Chvátal přinesl hrst prsti z bojiště u Piavy, která je uložena v pomníku padlých pod kostelem

Theobald Westphalen prodal slapský velkostatek v prosinci 1917, novým majitelem se stal průmyslník a bankéř Bohumil Bondy. Hned po zakoupení zmodernizoval cihelnu, postavil tzv. kruhovku. S pálení se začalo v létě 1919, cihly měly výbornou kvalitu. Díky tomu získala práci spousta lidí z vesnice, většina z nich pracovala v té době v zemědělství.
Ve třicátých letech začala výstavba vil na Vyhlídce a stavba nového zámku, kde  pracovala většina místních řemeslníků. V roce 1935 byl postaven nový chudobinec, dnes se v něm nachází zdravotní středisko. Starý stával naproti Obecnímu úřadu.
V té době také nastal příval letních hostů a nastala konjunktura pro obchodníky. V obci bylo 5 hospod, 4 řezníci, 1 pekař, 1 cukrář, 2 trafiky 5 obchodů s potravinami. Obchodníkům se dařilo dobře, až do 2. světové války.
Bondy byl nucen pro svůj židovský původ emigrovat.
První obětí války byl Rudolf Formis,  zastřelený nacistickými agenty  v roce 1935 v hotelu Záhoří.
Dalšími obětmi války byli členové dvou židovských rodin. Od roku 1944 operovali v okolních lesích partyzáni. Poslední obětí války byl partyzán ze skupiny hajného Průchy student Jindřich Knebort,  zastřelený na křižovatce u Moravců kde je pomníček a je pohřben na zdejším hřbitově. Dne 11. května se ve Slapech utábořilo sovětské vojsko, pobývalo zde po dobu 14 dnů. Byli  ubytováni téměř v každém domě, stodole i pod širým nebem a na statku v Záhoří měli polní kuchyň.

Prvním předsedou MNV po 2. světové válce byl řídící učitel Karel Suchý, který již za války vedl ilegální národní výbor Slap. Karel Suchý se záhy funkce vzdal, neboť škola, nedostatek učitelů a jeho vleklá srdeční choroba mu znemožňovala zastávat obě funkce. Jeho nástupcem se stal Josef Hájek, který zastával před tím několik let funkci starosty. Pozdějšími předsedy byli František Blažek, Josef Jůna, Antonín Šín, Josef Kročák, Vítězslav Kremina, Bohuslav Pospíšil a Antonín Dvořák.
V roce 1949 byla zahájena stavba Slapské přehrady. Elektrárna byla postavena v letech 1949 - 55. Přehrada je umístěna v úzké soutěsce na začátku Svatojánských proudů a má originální konstrukční řešení. Pod čtyřmi přelivy 15 x 8 m s kapacitou 3 000 m3/s je přímo v tělese hráze umístěna strojovna elektrárny, veškeré pomocné provozy a administrativní místnosti. Hráz přehrady je vysoká 65 metrů. Tato stavba velmi změnila vzhled okolí Slap a také život v obci.  Ihned po naplnění přehrady začaly stavby rekreačních chat, v současné době jich je na katastrálním území Slap téměř 900.
Do roku 1951 byly Přestavlky samostatnou obcí a měly i svoje zastupitelstvo. Po dlouhou dobu tam byl starostou František Havlíček, kterého vystřídal Jan Zeman. Ten tuto funkci zastával až do sloučení se Slapy. Ve stejné době, kdy se naše obce spojili, přenechaly Slapy Zadní Konce Štěchovicům.
Teprve od roku 1974 má obec svůj vlastní úřad. Nejprve sídlil v obecním domě (nynější zdravotní středisko), pak v přízemí soukromého rodinného domku, než se podařilo zakoupit dům číslo 72, který kdysi patřil slapskému lékaři MUDr. Kahlerovi.
Prvním starostou obce po sametové revoluci se stal František Neužil, kterého poté na dlouhou dobu vystřídal František Vosmík. Současným starostou je Ing. František Neužil. Starosty za první republiky se nám zatím nepodařilo zjistit, neboť se ztratila obecní kronika. Slapy mají kroniku pouze od roku 1945.

  • Kostel svatého Petra a Pavla
  • Zámek Slapy
  • Vodní nádrž Slapy
  • pomník padlých v I. a II. světové válce

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz