Sirá

337 01, Sirá, Tel.: +420 371 794 421, obec.sira@worldonline.cz
Sirá/Společnost - Sirá
V současnosti žije v obci 124 obyvatel (stav k 31.10.2010). Katastr má 643 ha, z toho je asi 135 ha polí, 90 ha pastvin, 2,5 ha zahrad, 3 ha zastavěných ploch a 0,5 ha plochy rybníka. Novou dominantou návsi je zrenovovaný dům č. 14. Je zde 13 obecních bytů plně obsazených. V obci je 65 domů a 11 chat. Funguje tu obchod, hostinec a místní knihovna. Zemědělskou výrobu zde provozuje místní farma a farma na Bukově. Proběhly tu pozemkové úpravy i s vybudováním nové komunikace do Cekova.

První doloženou zmínkou o obci je zápis v dokumentu zvaném “ Desky dvorské “ z roku 1462. Naše obec tehdy náležela k majetku paní Anny z Kařízku, zápis se týká prodeje statků. O vzniku jména vesnice je několik teorií. Nejpravděpodobnější je snad verze, kdy jméno vesnice bylo vytvořeno z adjektiva slova sirý = opuštěný, osamělý, podle místa, které bylo pro ni vybráno. V Berní rule z roku 1653 je uvedeno, že ve vsi hospodaří 22 usedlých, je zde zpráva o stavu polností, jména rolníků a chalupníků , výměra pozemků. Podle dochované mapy z roku 1839 zde hospodařilo 12 hospodářů. Po první světové válce měla Sirá 22O obyvatel. V obci byla kovárna, pastuška, kolářská dílna, švec a působil tu obecní hajný. V roce 1924 začala obec s budováním obecního vodovodu, byl otevřen obecní lom na kámen a písek, prosperovaly tu dva hostince. V roce 1935 byl do obce zaveden elektrický proud.


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz