Sepekov

398 51, Sepekov, Tel.: +420 382 581 211, mestys@sepekov.cz
Sepekov/Společnost - Sepekov
Je zde barokní kostel, základní škola, mateřská škola, obchody, služby, ubytování, restaurace a rekreační středisko.

Obec se rozkládá ve středočeské pahorkatině v severovýchodní části bývalého okresu Písek. Je obklopena zemědělskou půdou a lesy v nadmořské výšce od 420 do 475 m. Nejvyšším místem je zalesněný vrch Chlum – 534 m nad mořem. Obec je typicky vesnického charakteru bez místního průmyslu.


Do Sepekova se dostanete po silnici I. třídy č. 19 Tábor-Milevsko-Rožmitál pod Třemšínem a také po železniční trati  201 Tábor-Písek-Ražice.

Obec Sepekov patří k nejstarším obcím píseckého okresu. Okolí Sepekova bylo osídleno již v době bronzové a železné, o čemž svědčí mohylová pohřebiště v lese Chlumu, na sepekovských Vrších nebo v lese Čábelky. Původně se držitelé dnešní obce a okolí nazývali pány ze Skalice (nedaleký vrch s údajným prvním osídlením). Z dochovaných dokumentu se dozvídáme, že Sepekov dostal v r. 1194 syn Vítka z Prčice jako dědictví. Psal se jako Vítek ze Sepekova. První písemná zpráva o Sepekově je z r. 1243. Dřívější dominantou Sepekova byl gotický kostel sv. Mikuláše. Věhlas sepekovského kostela Panny Marie vysvěceného roku 1733 se rozšířil zveřejněním několika zázračných uzdravení. Jedno z nich se připomíná kapličkou „Na Pokloništi“. Kronika obce je psána od roku 1914, do této doby byla součástí farní kroniky.

Do roku 1484 byli držiteli Rožmberkové, kdy panství prodali Zdeslavovi ze Šternberka. V roce 1530 patříval Sepekov k panství Bechyňskému a když v roce 1569 prodal Jindřich ze Švamberka panství bechyňské Petru Vokovi, zůstal Sepekov při Milevsku. Spolu s Milevskem přešel majetek od Švamberků na pány z Hodějova a po konfiskaci majetku Hodějovských po bitvě na Bílé Hoře 23. 1. 1623 přešel darem k panství kláštera premonstrátského na Strahově.

 • Záviš z Falkenštejna - český šlechtic
 • Petr ze Sepekova - Petrus de Sepekov - rektor vysokého učení pražského Univerzity Karlovy

v místní části Líšnice se narodili:

 • Břetislav Benda (1897 - 1983)  Sochař
 • PhDr. Miloslav kardinál Vlk (*1932) - duchovní, teolog
 • Poutní barokní kostel Panny Marie z let 1730-33 s deskovým obrazem Panny Marie Sepekovské stojí na místě kapličky, kterou měl údajně založit opat Jarloch.
 • Budova fary byla postavená roku 1736. Schody vedoucí od fary do vesnice byly postaveny 1773. Fara je vedená v Seznamu kulturních památek v okrese Písek.
 • Boží muka okolo roku 1815 se nachází v lese Chlum poblíž staré cesty ze Sepekova do Podboří. Jde o zděnou stavbu.
 • Výklenková kaple Krista bičovaného se nachází u zadního vchodu do barokní kostela Panny Marie. Je z roku 1818. Byla postavena na náklady tamějšího duchovního správce Řehoře, který ji také vysvětil.
 • Výklenková kaple zasvěcená svatému Janu Nepomuckému je u komunikace směrem na Milevsko. Druhý používaný název je U Kofroňů.
 • Výklenková kaple Na Maděrovce je zasvěcená Panně Marii Sepekovské. Nachází se u komunikace na Podboří, zhruba kilometr od Sepekova. Podle pověsti si ji nechal postavit místní občan z čp.1 Josef Svatoš po požáru svého obydlí.
 • Výklenková kaple zasvěcená Panně Marii Sepekovské se nachází v lese nazývaném V Borku nedaleko.
 • Kaple zasvěcená Panně Marii Sepekovské se nachází u cesty z nádraží. Vznik se datuje okolo roku 1851. Tomuto místu se také říká Na pokloništi.
 • V Seznamu kulturních památek v okrese Písek jsou vedené mohylníky v lese Chlumu, v lese Osičany a při rybníku Chobot.
 • V Seznamu kulturních památek v okrese Písek jsou také vedené archeologické stopy tvrze na Skalici
 • Jihovýchodně od obce se nachází přírodní památka Smutný chránící meandrující tok Smutného potoka s břehovými porosty.

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz