Semechnice

518 01, Semechnice, Tel.: +420 494 668 241, semechnice@semechnice.cz
Semechnice/Společnost - Semechnice
První sčítání obyvatelstva v roce 1889 uvádí počet celkem 692 trvale bydlících obyvatel. V průběhu let počet neustále klesal, až se ustálil na nynějších 361.


Hospodářství v obci je zastoupeno především zemědělstvím (a.s. Zeas, Družstvo pro živočišnou výrobu) a stavebnictvím (stav.firma Hynek). Po roce 1991 vznikají zde soukromě podnikající subjekty, jejichž činnost je zaměřena do oblasti zemědělské výroby, stavebnictví, strojírenství (firma Steva), drobné řemeslné výroby (autodílny Tláskal,Černík,Lelek,Šauer) a služeb. Blízkost Opočna dává možnost zaměstnání pro ostatní občany.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1364 a k roku 1848 je součástí opočenského panství. Od roku 1849 je samostatnou obcí a postupně náleží do okresu Nové Město nad Metují (1850-1855), Dobruška (1855-1858), Opočno (1858-1868), Nové Město nad Metují(1868-1942), Hradec Králové (1942-1945), Dobruška (1945-1960), a od roku 1960 je součástí okresu Rychnov nad Kněžnou.
Jméno obce je původu rodového, neboť vzniklo od jména Semech nebo Semechna, který buď Semechnice založil, nebo byl rodinným vladykou, neboli starostou v obci.

  • ŠkolaHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz