Sehradice

763 23, Sehradice, Tel.: +420 577 138 245, obec.Sehradice@volny.cz
Sehradice/Společnost - Sehradice
Jako většina obcí v tomto kraji také Sehradice prosluly pěstováním švestek a jabloní.
Obec je výstavná, je zde 230 objektů – domků, s průměrným počtem 750 obyvatel.
Katastr obce měří 910 hektarů. Převážnou část zemědělské půdy tvoří louky a pastviny.

 

Jména tratí: Vyhnalov, Rubiska, Miloňov, Dobléska,, Uhliska, Stráně, Háj, Studničné, Zábrdí, Brdo, Šarov, Ráj, Klukovy, Tresné, Vozičné, Příčky, Podhájí, Zásadné, Nivy, Podnivčí, Široké, Mokré, Záluží, Vrchy, Brodské, Lysé pole, Dubovské, Včelín, Húšť.

Samoty: Končiny, Mokré, Vrchy, Vyhnalov, Na Drahách, Ve Žlebě.

V obci je značný počet pracovních příležitostí, neboť má zde sídlo ZD Olšava Sehradice, které obhospodařuje přes 100 ha zemědělské půdy a v jeho areálu má sídlo řada firem.

Jména tratí: Vyhnalov, Rubiska, Miloňov, Dobléska,, Uhliska, Stráně, Háj, Studničné, Zábrdí, Brdo, Šarov, Ráj, Klukovy, Tresné, Vozičné, Příčky, Podhájí, Zásadné, Nivy, Podnivčí, Široké, Mokré, Záluží, Vrchy, Brodské, Lysé pole, Dubovské, Včelín, Húšť.

Samoty: Končiny, Mokré, Vrchy, Vyhnalov, Na Drahách, Ve Žlebě.

V obci je značný počet pracovních příležitostí, neboť má zde sídlo ZD Olšava Sehradice, které obhospodařuje přes 100 ha zemědělské půdy a v jeho areálu má sídlo řada firem.

Sehradice spojují dějiny s nedalekou Horní Lhotou, neboť byly vždy součástí rozsáhlého biskupského léna, k němuž patřil i Slavičín a jehož správním centrem byl hrad Engelsberk (jmenovaný v zakládací listině vizovického kláštera datované k.r. 1261). Pozůstatky hradu se nacházejí na kopci VALA (551 m.n.m.), dnes v katastru obce Horní Lhota, s jejíž historickou existencí je obec Sehradice úzce spojena.

V 1. polovině 15.století se hrad Sehradice a Starý Světlov staly sídlem loupeživých rytířů, kteří pustošili kraj. Zástupci moravských stavů proto oba hrady vykoupili. Po roce 1613 vlastnila většinu majetku v kraji, tedy i Sehradice, starobylá uherská šlechta Serényiů. Avšak i další majitelé patřili ke známé šlechtě. Šlo zejména o rod Haugviců a Larisch-Mönnichů, kdy se centerm stal rozsáhlý velkostatek Nový Světlov. Po první světové válce byl majetek obce Sehradice na základě dražby až do roku 1948 ve vlastnictví manželů Zbořilových.

O starobylém kamenném kříži, dnes umístěném u kostela sv. Diviše v Horní Lhotě se mluví jako o tzv. “cyrilometodějském kříži”, ale víme, že jde o smírčí kříž. Za pozornost stojí také kříž zvaný Boží muka. Jako většina obcí v kraji také Sehradice prosluly pěstováním švestek a jabloní. Obec Sehradice je výstavná, poskytne návštěvníkům dobré služby, turistům v létě příjemné koupaliště a v zimě lyžařský vlek, který se nachází 300 metrů za koupalištěm. V Sehradicích jsou dvě fotbalová mužstva a kuželkářský oddíl. Kulturní akce, včetně obrazových výstav v kulturním domě lákají návštěvníky ze širokého okolí. Pravidelně se pořádají “Maňasovy Sehradice”, neboť tento známý hudební skladadel zlidovělých písní a skladeb se zde narodil.

  • Josef Kovář, pseud. Kovář Fr. S. (*1907 v Sehradicích) – učitel ve sv. Janě pod Skalou v Čechách, prozaik historických románů, vydal povídky Mučedníci (1936), o jezuitských misionářích v protestantské Anglii a historické povídky Syn Merthartův (1938).
  • František Maňas (4.10.1921 – 21.12.2004) – hudební skladatel, napsal přes 100 skladeb tanečního a zábavného rázu, z nichž mnohé vyšly tiskem. Např. Slovácká polka, Valašská polka aj. Některé skladby jsou nahrány.
  • František Maňas ml. (*12.3.1946) Dne 16.4.2009 byl oceněn jako nejlepší pedagog Zlínského kraje.
  • Václav Maňas (13.1.1914 – 30.9.1997) – napsal více než 100 populárních skladeb pro dechový a univerzální orchestr, mnohé z nich vysílají sdělovací prostředky a byly oceněny v soutěži o Vačkařovu cenu.
  • Kamenný kříž (chráněná památka lidového charakteru, uveden v seznamu nemovitých kulturních památek pod č. 2070).

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz