Řetová

561 41, Řetová, Tel.: +420 465 585 117, ou@retova.cz
Řetová/Společnost - Řetová
V obci je prodejna smíšeného zboží, dále pohostinství U Čápa a pošta.

Každé pondělí od 17:00 hodin je v obci otevřena místní lidová knihovna, která spolupracuje v oblasti obměňování knihovního fondu s knihovnou v Ústí nad Orlicí. V Řetové pracuje několik zájmových organizací, jako např. TJ Sokol, hasiči, heligonkáři a hudební skupina Ponny expres.

Na katastru obce se nachází významné krajinné prvky jako "jalovce" (ojedinělá populace ohroženého druhu dřeviny jalovce obecného), "opukové osypy" (na hranici katastru obce Řetová a Přívrat), "opučák" (opuštěný lom na drobivé vápnité slínovce na okraji lesa na jižním svahu Andrlova chlumu s výskytem vzácných druhů teplomilné a vápnomilné květeny) a "Bromion" (unikátní lokalita teplomilných společenstev svazu Bromion erecti na kraji lesa na jihozápadním svahu u Řetové). V katastrálním území jsou vyhlášeny 4 památné stromy lípa malolistá ve středu obce, Dub letní vpravo od silnice na Přívrat, borovice lesní u chaty ve stráni jižně obce a buk lesní ve stráni severně nad obcí.

První svědectví o vzniku Řetové, uvedená v písemnostech, spadají do doby panování krále Václava II, neboť ten v roce 1292 svojí darovací listinou nechal založit Zbraslavský klášter, k němuž posléze připojil množství východočeských statků a Lanšperské panství, pod které tehdy obec Řetová náležela.

  • kostel zasvěcený svaté Maří Magdaléně z roku 1755
  • Socha sv. Jana Nepomuckého
  • Venkovský dům čp. 102
  • Venkovská usedlost čp. 32
  • Mandl a bělidlo na samotě za obcí
  • ohradní zeď kolem kostela sv. Máří Magdalény

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz