Řemíčov

391 43, Řemíčov, Tel.: +420 381 214 162, obec@remicov.cz
Řemíčov/Společnost - Řemíčov
První písemná zmínka o obci je z roku 1456.

Z historie Řemíčova:

Plat ze vsi Řemíčov věnoval roku 1339 Petr z Miličína Vyšehradské kapitule. Platy tu měla také vožická fara a v době husitských válek se jich zmocnili táborité, kteří byli donucení se jich vzdát až poté, co byla Vožice dobyta roku 1452 Jiříkem z Poděbrad. Vsi Řemíčov, Buková a Lhotka jsou zahrnuty v soupisu majetku, který byl pořízen v roce 1603, kdy Jáchym Španovský z Lisova prodal vožické panství Janu Bernardu Fünfkirchnerovi. Majitelem vožického panství se stal v roce 1678 rok Küenburgů. František Küenburg (1716-1793) zahájil dolování stříbených rud v okolí Řemíčova v polovině 18.století.

Největší zisky přinesly řemíčovské doly svým majitelům v prvních letech dolování. Přímo v Řemíčově, nedaleko od domu č.p. 1 byla otevřena dědičná Leopoldova štola. O něco jižněji, v místě, kde později vznikla hornická osada Starý Cech, vznikla štola Sv. Trojice. V letech 1757-1762 zde Küenburgové vytěžili 2 713 kg čistého stříbra. Historik Rudolf Cikhart uvádí, že řemíčovské doly patřily v polovině 18. století k nejvýnosnějším v zemi a že se zde dolovalo naposledy v období před francouzskými revolučními válkami, které vypukly v roce 1792.

Podle jiných pramenů zde dolování obnovil Leopold Küenburg (1740-1812) a pokračoval v něm až do své smrti v roce 1832 jeho syn Josef. Ovšem v té době již byly doly ve vrchních partiích vyčerpány a na průnik do větší hloubky nebyli finanční prostředky. Karel Küenburg předal v roce úmrtí svého otce doly beúplatně erární báňské správě, která tu podnikala s nevýrazními úspěchy ještě dalších 20 let.

  • Boží muka
  • kaplička v Bukové
  • stará hasičská zbrojnice

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz