Řečice (okres Žďár nad Sázavou)

592 33, Řečice, Tel.: +420 566 673 359, obec@obecrecice.cz
Řečice/Společnost - Řečice
Zajímavosti v okolí
V nedaleké Horní Bobrové stojí na náměstí jeden z architektonických skvostů regionu, kostel sv. Petra a Pavla. Kostel stejně jako řada dalších staveb na Vysočině vznikl ze spolupráce žďárského opata Václava Vejmluvy a slavného architekta Jana Blažeje Santiniho Aichela. Kostel vznikl přestavbou starého pozdně románského kostela. Plány na přestavbu vypracoval Santini v roce 1714 a ještě v témže roce se se stavbou začalo. Santini ponechal původní západní věž a k ní přilehlou obdélnou loď využil jako nové kněžiště. V místě původního starého kněžiště vystavěl novou prostornou loď. Touto přestavbou získal kostel opačnou orientaci než je u chrámů obvyklé, jeho hlavní oltář je na západní straně. Nejzdobnější částí kostela je východní trojboké konkávně prohnuté průčelí, které svým pojetím připomíná fasádu římského kostela Panny Marie Sedmibolestné od italského architekta Borrominiho.

Počátky obce jsou spojeny s klášterním dvorcem, tzv. grangií, kterou zde založil žďárský klášter již na konci 13. století. Okolo dvorce začala postupně vznikat nová obec. Název Řečice je dáván do souvislosti s tekoucí, řinoucí se vodou. V roce 1850 byla Řečice přičleněna k Radešínské Svratce, od roku 1860 je opět samostatnou obcí. K obci patří samota Tálský mlýn a Dvůr.

Zajímavosti z historie
V blízkosti Řečice bývala dříve obec Mankov, která patřila ke žďárskému klášteru. Již v 15. století je ale obec uváděna jako pustá. K jejímu obnovení již nedošlo, dnes ji připomíná pouze název lesa Maňkova.

Znak a pečeť obce
V roce 1667 dostala obce vlastní pečeť, ve znaku měla koníka. Později byl koník nahrazen beranem. V novodobém znaku obce je stříbrný beran se zlatou zbrojí a dvě stříbrná břevna.

  • Eduard Soška
  • Kaple Svaté Rodiny – stojí na návsi, původně dřevěná
  • Kamenný pomníček obětem první světové války a legionářům – postavený v roce 1928

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz