Rybné

588 27, Rybné, Tel.: +420 728 989 793, obec.rybne@volny.cz
Rybné/Společnost - Rybné
Rybné je jedinou obcí v České republice s tímto názvem. Označení se odvozovalo pravděpodobně od množství rybníků v okolí osady, které sloužily k chovu ryb. (Zdroj: Wikipedia)

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1356, kdy tehdejší majitel Ješek z Horek přepisuje část podílu na své tvrzi v Horkách své ženě Markétě z Rybného. Historie Rybného je spojena se sousední Jamnou, obě vsi pravděpodobně vznikl ve stejnou dobu. V letech 1376 – 1399 v tvrzi bydlel vladyka Jan z Rybného, vlastník zdejšího dvora i celé vsi. Od roku 1484 drželi Rybné stejní majitelé jako Jamné. V roce 1741 obec měla svůj pečetní znak zobrazující dvě ryby.

Přes obec vedla stará silnice z Čech na Moravu, tzv. „královská cesta“, po které 2. února 1620 tudy projížděl český král Bedřich Falcký. V letech 1850-1867 spadalo Rybné pod správu obce Jamné. Roku 1866 tudy táhlo pruské vojsko, které do obce zaneslo epidemii cholery, na kterou zemřelo 23 obyvatel vsi. V letech 1869-1950 spadala obec pod okres Jihlava, v letech 1950-1961 pod okres Jihlava-okolí a od roku 1961 opět pod okres Jihlava. V letech 2006-2010 působil jako starosta Ing. Pavel Novák, od roku 2010 tuto funkci zastává Josef Tlačbaba. (Zdroj: Wikipedia)

  • Pomník sv. Jana Nepomuckého - pochází z počátku 18. století, dílo V. V. Morávka
  • Pomník oběhem první světové války – obnoven v roce 1984
  • Návesní zvonice – z roku 1732, zvon uvnitř je ozdoben plastikami sv. Jana Nepomuckého a sv. Floriána
  • Památná lípa – stojí na jih od obce v místě původní staré cesty, je chráněna státem
  • Boží muka
  • Pamětní kámen - původně stojící na křižovatce cest Rybné – Lipina – Nadějov asi 1,5 km severně od vsi, tato kamenná deska o velikosti 90-43-14 cm a s reliéfem dvojramenného kříže, v současnosti byl přemístěn doprostřed obce kvůli možnému odcizení. Podle pověstí by měl pocházet z období Cyrila a Metoděje

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz