Rostoklaty

281 71, Rostoklaty, Tel.: +420 321 672 721, obec@rostoklaty.cz
Rostoklaty/Společnost - Rostoklaty
Obcí vede silnice 12 Praha - Kolín.

Obec Rostoklaty leží na železniční trati 011 Praha - Český Brod - Pečky - Kolín. Je to dvoukolejná elektrizovaná celostátní trať zařazená do evropského železničního systému, součást 1. koridoru, doprava byla zahájena roku 1845.

(Zdroj: Wikipedie)

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1295.

Kostel sv. Martina - stavitelem prvního gotického kostela byl zřejmě pražský měšťan Menhard Rokycanský, který vlastnil Rostoklaty kolem roku 1346. První písemná zmínka o kostele pochází z roku 1352, v roce 1358 je doložen nástup nového faráře Bohunka po smrti jeho předchůdce faráře Kryštofa. Dochované masivní stavební prvky z tohoto období dokládají, že kostel byl zřejmě postaven s dosud blíže neobjasněnou obrannou funkcí. Po roce 1570 došlo k renesančním úpravám za nových majitelů, pánů Smiřických ze Smiřic, kdy byla v interiéru vystavěna kamenná kazatelna (1574) a hudební kruchta nesená dvojicí půlkruhových arkád (konec 16. století), nesených okoseným sloupkem. V letech 1614–18 byl kostel pozdně renesančně přestavěn nákladem Albrechta Jana Smiřického ze Smiřic, který nechal upravit především loď a věž. Během třicetileté války kostel zpustl a jeho dnešní podobu mu dala až raně barokní přestavba v rozmezí let 1688 – 1715, kterou inicioval zdejší farář Jakub Pečený pod patronací tehdejšího majitele škvoreckého panství, knížete Jana Adama Ondřeje z Lichtenštejna. Tato raně barokní přestavba, při které byl vystavěn zcela nový presbytář, odpovídá charakteru kostelních staveb s šířkově rozvinutým trojdílným presbytářem, které v této době
vznikaly na lichtenštejnských panstvích Škvorec a Kostelec nad Černými lesy (nejbližší příklady viz Tuklaty a Přistoupim). Kostel v Rostoklatech se ale od nich odlišuje tím, že při přestavbě byla respektována hmota původního gotického kostela, z něhož byly zachovány podstatné části zdiva. Poslední úpravy proběhly po roce 1795, kdy věž poničila vichřice a její nové cibulové zastřešení provedl tesař Vít Komárek. Kostel byl opraven v letech 1929–30, od té doby byl bez údržby až do roku 2008, kdy se jeho majitelem stala obec, která od roku 2009 díky osobní angažovanosti a odvaze starostky Radky Novákové realizuje postupnou obnovu památky. Prohlídku památky si lze objednat na obecním úřadě, telefon 321 672 721.

(Zdroj: Wikipedie)

  • Kostel sv. Martina

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz