Rosovice

262 11, Rosovice, Tel.: +420 318 586 189, info@rosovice-obec.cz
Rosovice/Společnost - Rosovice
Do obce vedou silnice III. třídy.
Železniční trať ani stanice na území obce nejsou.

(Zdroj: Wikipedie)

První zmínka o obci Rosovice pochází z 19.června 1305.Ves byla příslušenstvím hradu Dobříš. 24.6.1321 ji Štěpán z Tetína vyzvedl na ves zákupní či městečko. Lenní dvůr stával při rybníku Sychrovském. Kolem roku 1390 se Rosovice dostaly k arcibiskupskému panství Příbram, pak ( kolem roku 1520) část k Valdeku, po vysazení Příbrami na město ( 20.11.1579) vráceno k Příbrami, ale rozprodáno. K panství Dobříš se Rosovice dostaly kolem roku 1600…

Část Sychrova náležela k dobříšskému panství, a to včetně rybníka( o němž je zmínka z r. 1491). Majitelé léna se střídali. Roku 1540 král Ferdinand propustil dvůr Sychrovský se vším a všelikým jeho příslušenstvím dosud manským ku hradu Dobříši a dal jej co dvůr dědičný, zpupný a svobodný se 4 lány dědin a jeho svobodami i zvůlí nejvyššímu písaři a purkrabí karlštejnskému Janu Bechyni z Lažan a na Pičíně. Léno pak z desk zemských vymazáno a zapsáno co statek zpupný v desky zemské.Letecký snímek Sychrova
Tato část vsi dostala se později ku statku Obořišťskému, kdežto jiná část vsi ku Dobříši zůstávala, zejména též rozsáhlý rybník.

Po válce třicetileté vystavěn na místě někdejšího manství v části Obořišťské nový dvůr a roku 1653 dvě chalupy a krčma. Roku 1788 měl Sychrov 10 popisných čísel, z nichž část náležela k Dobříši a část k obořišťskému panství - ta byla k Dobříši přikoupena 25.8.1789.Roku 1849 tu bylo čísel popisných již 15. Zajímavostí z historie obce je Trestní rejstřík 1889-1938. Obsahuje 728 záznamů(několik z nich je však už z let dřívějších, od roku 1883), v každém pak je uvedeno jméno, stav, zaměstnání, politická příslušnost, přečin, trest.

(Zdroj: Wikipedie)

  • Rosovický kostel svatých Petra a Pavla byl postaven na místě, kde dříve stávala malá kaplička. Vystavěn byl náklade 13000 zlatých v roce 1913. Do roku 1936, kdy byl postaven katolický dům, zde bohoslužby nebývaly pravidelně.V roce 1946 se začalo s elektrifikací obce, tehdy byl elektrifikován i kostel. V současnosti má kostel 3 zvony:
    • Petr (největší - 98 kg)
    • Pavel (střední, tzv. umíráček - 58 kg)
    • Václav (nejmenší - 23 kg), patřící do Holšin

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz