Rochov

413 01, Rochov, Tel.: +420 416 861 168
Rochov/Společnost - Rochov
První písemná zmínka o vsi (Rochou) pochází z roku 1219. Dva statky zde stojící daroval vladyka Troch na Brozanech klášteru sv. Tomáše na Malé Straně řádu sv. Augustina (OSA).

Roku 1677 tyto dva statky s 26 obyvateli koupila od převora kláštera, za 800 kop po 60 fr. rýn. čítaných, Marie Magdalena Venceliová z Bochova, rozená Petráčková z Vokounštejna, vdova po královském apelačním rádci Dr. jur. Pavlu Venceliovi z Bochova, rodem Schwommschneider ze Svitav (více viz heslo Svitavy). Této rodině patřili od r. 1623 sousední Vrbičany a nedaleký Třebušín u Ploskovic, konfiskáty po Smilu Kaplíři ze Sulevic, který byl nejstarším z 21 popravených mužů roku 1621 na Staroměstském náměstí.

Po Marii Magdaleně Venceliové z Bochova dědila dcera Rosina Anna, provdaná za Františka Karla rytíře Kressla z Kvalteberku. Ti a jejich potomci po přeslici (z rodu Puteani) drželi uvedené Vrbičany a Třebušín až do r. 1906.

K dnes žijícím potomkům rodu Venceliů z Bochova, Kresslů z Kvaltenberku či Puteani, po přeslici, náleží příslušníci mnohých významných šlechtických rodů: např. Kinských (větev na Chlumci nad Cidlinou), Silva-Tarouca, Nostitz-Rieneck, potomci Mořice z Lobkowicz (např. bývalý ministr obrany ČR RNDr. Michael Lobkowicz) a dále také současný vládnoucí kníže Hans Adam II. z Liechtensteina! Jeden z potomků Venceliů z Bochova také pojal za manželku vnučku posledního českého krále a císaře rakousko-uherského Karla I., blahoslaveného Karla z Domu habsburského.

(Zdroj: Wikipedie)
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz