Rakůvka

798 57, Rakůvka, Tel.: +420 582 383 011, ou@rakuvka.cz
Rakůvka/Společnost - Rakůvka
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1371. (Zdroj: Wikipedie)

Rakůvka - v nejstarších dobách Moravská Raková - leží severovýchodně asi hodinu cesty od Konice. Roku 1353 dal ji Ondřej z Krakovce spolu s Německou Rakovou - později Velkou - svým vnukům Adamu a Bočkovi z Rakové. Tito však prodali statky tyto roku 1374 markraběti Joštovi. Roku 1385 prodána opět Hersem z Rakové Radslavu z Rakové. V tom rodě zůstala až do století 15. i s Německou Rakovou. Pak se od ní oddělila a v letech 1540 patřila již rodu Bytovských ze Slavíkovic a osudy její spojeny s Krakovcem. K tomuto panství patřily obce Hvozd, Otročkov, Bohuslavice, Německá Raková, Moravská Raková, Krakovec, Háčky, Ludmírov, Dětkovice, Polom a část Luké. Poslední z rodu Bytovských jmenuje se Záviš (1602). Pak přišel celý statek a tím i nynější Rakůvka na pány ze Zástřizle. Jan Prakčický ze Zástřizle zúčastnil se roku 1619 odboje českého a byl roku 1622 uvězněn na Špilberku a ještě s jinými moravskými pány popraven. Statky konfiskovány a císařem - tehdy Ferdinandem II., darovány roku 1623 městu Mikulovu. Po válce třicetileté koupil je kníže Ferdinand z Ditrichstejna v roce 1657 za 26.190 zlatých a prodal hned v roce 1661 za 27.000 zlatých císařskému plukovníku Martinu Lubeticku z Ořechova. V roce 1708 jmenuje se držitelem hraběnka Marie Rosalie Proškau, rozená z Turnu. V roce 1713 majitel panství v Čechách Antonín Dominik z Winkelsbergů koupil toto panství za 68.000 zlatých a spojil s panstvím českým a drahanovským. A teprve roku 1760 koupil celé panství za 300.000 zlatých Emanuel, hrabě Silva Taroca.
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz