Radostice

664 46, Radostice, Tel.: +420 547 225 425, podatelna@radostice.cz
Radostice/Společnost - Radostice
První písemná zmínka o této obci pochází z roku 1330. Název Radostice dostala vesnice pravděpodobně po staroslovanském králi Radhostovi.

(Zdroj: Wikipedie)

 První písemná zmínka o Radosticích pochází z roku 1330.O starobylosti svědčí samo staroslovanské jméno obce.Někteří historici spojují název obce dokonce se staroslovanským králem Radhostem.Původní usedlosti vznikly kolem prostorné návsi severně od kostela .Pak byly obestavovány ulice vedoucí z návsi ke kostelu a Radostickému mlýnu.Radostice bývaly samostatným statkem a sídlem rytířským.V roce 1333 tu vladykové Mikuláš a Petr  z Radostic založili kostel  sv.Šimona a Judy. Tato událost je zaznamenána na pamětním kameni ve stěně kostela.Původní stavba v gotickém slohu byla pozměněna při přestavbách v roce 1772 a po roce 1850.V 17.století zanikla rytířská tvrz a panský dvůr  a v polovině 18.století zde patřily  vrchnosti jen lesy.
Na počátku 17.století měla obec 18 domů,po třicetileté válce však zůstaly osídlené jen 3.Roku 1790 bylo osídlených domů 14. Roku 1790 bylo v obci 31 domů a 143 obyvatel.V roce 2000 bylo v Radosticích 219 trvale obydlených domů a v současnosti mají 651 obyvatel.

  • Martin Havelka, herec Městského divadla Brno
  • Kostel sv. Šimona a JudyHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz