Radkovice (okres Plzeň-jih)

334 01, Radkovice, Tel.: +420 377 921 385, obec@radkovice.cz
Radkovice/Společnost - Radkovice
Radkovice leží v průměrné výšce 387 metrů nad mořem. První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1389. Celková katastrání plocha obce je 332 ha, z toho orná půda zabírá čtyřicetdevět procent. Kolem jedné třetiny výměry obce je zalesněná. Vzhledem k geografické poloze bychom nalezli v obci velmi málo ploch s travním porostem.

Název odvozen údajně od osobního jména Radek nebo Radech.

První zmínka z roku 1397 souvisí s prodejem tvrze, označené jako „dom v Radkovicích" Půtou ze Skály zákupně svému poddanému Bohuslavovi za kopu grošů. Ves dále příslušela k hradu Skála, po jeho zániku v 16. stol. pak ke Švihovu. Roku 1568 byly Radkovice s poplužním dvorem i s pustou Skálou a postoupeny Šebestíánovi z Říčan na Přestavlcích. Celý statek, patřící od roku 1572 Chlumčanským na Újezdě, byl nazván podle Radkovic. Na poplužním dvoře sídlil po osamostatnění koncem 16. stol. krátce Jindřich Chlumčanský a po Radkovicích se i psal. Statek příslušel od roku 1613 k Příchovicím, dle berní ruly zde bylo 10 sedláků, 2 chalupníci a 6 tzv. zahradníků, byl zde poplužní dvůr,  ovčín a mlýn. Tereziánský katastr udává po sto letech 20 hospodářů, ševce, kováře, panského hostinského a mlynáře v panském mlýně o 1 kole a stoupě.

V roce 1789 zde bylo 31 čp. a 250 obyvatel
V roce 1900 zde bylo 43 čp. a 249 obyvatel, mlýn.
V roce 1920 zde bylo 48 čp. a 270 obyvatel.

Po roce 1920 zde byla postavena stavení 49 až 55. Počet obyvatel ač přibyla stavení klesnul až na 250 obyvatel.

Poslední údaje udávají 67 čp. a 107 obyvatel, je zde obecní úřad, vesnici prochází červená a modrá turistická značka. Zástavba je soustředěna po obou stranách poměrně úzké ulicové návsi se čtvercovou kapličkou uprostřed a dále navazuje podél silnice do Horšic. Domy jsou z velké části tradiční, ještě klasicistního charakteru. Štítově orientovaná průčelí tvoří půvabný celek. U čp. 18 se dodnes dochovalo torzo tvrze.

Obec má obecní úřad,venkovní prostor pro letní akce typu májová, dětský den, pouť, atd. Dále funguje fotbalový klub Sparta Radkovice,svaz žen a znovu se obnovili hasiči.
Vedle původních kabin fotbalistů je od roku 2009 postavená nová hospoda "Na hřišti".
V roce 2013 se k hospodě "Na hřišti" přistavil nový sál, který se slavnostně otevíral 22. června.

  • Sídliště Jindřín, archeologické naleziště
  • Hrad Skála u Radkovic
  • Kaple

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz