Radimovice (okres Liberec)

463 44, Radimovice, Tel.: +420 485 146 101, info@radimovice.cz
Radimovice/Společnost - Radimovice
Radimovice (okres Liberec)

radimovice-okres-liberec-1.jpg
Obec Radimovice se nachází v okrese Liberec, kraj Liberecký. Obec velmi blízce sousedí se zámkem Sychrov a obcí Sychrov. Radimovice leží na katastrálním území Radimovice u Sychrova. Ke 3. červenci 2006 zde žilo 260 obyvatel. (Zdroj: Wikipedie)
Mapa - Radimovice (okres Liberec)

463 44, Radimovice

Telefon: +420 485 146 101
E-mail: info@radimovice.cz
Web: http://radimovice.cz


První písemné zmínky o prvních usedlostech na místě dnešních Radimovic pocházejí ze 14. století.

(Zdroj: Wikipedie)

V těsném okolí obce byly nalezeny předměty, které svědčí o osídlení oblasti již v dávné době (kamenná sekyrka z mladší doby kamenné, nádoba patřící kultuře lidu popelnicových polí).

Středověk a novověk
Nejstarší historie souvislého osídlení území dnešní obce není jasná. Názvy vsí končící na -ice vznikaly ve 13. století a původně označovaly čeládku pána, jehož jméno tvoří základ názvu. Kdo byl a kdy žil Radim, zakladatel Radimovic, známo není, nicméně existuje legenda nejspíše od básníka Bohdana Kaminského, která vypráví o založení obce již v roce 1043 vnukem Slavníkova levobočka Čáslava (úryvky cituje Hlavatý v kronice 1990–2003). Nepochybné doklady o nepřetržitém osídlení pochází ze 14. století, kdy jsou zmiňovány grunty, ale ještě beze jména Radimovice. Samotný název obce (ve tvaru „Radimowicze“) je doložen až roku 1543 ve smlouvách o prodeji části panství albrechtického a frýdštejnského.

Ve 14. století, kdy jsou v pramenech zmiňovány dvě části obce, které ve svém historickém vývoji prošly odlišnou cestou (patřily ke dvěma panstvím). První část (2 grunty) patřila ke statku albrechtickému, jehož majiteli byli Tistové z Libštejna. Mezi dalšími majiteli uveďme Alše ze Sovince a Kryštofa z rodu Kyjovanských z Kyjova, kterému Albrechtice s částí Radimovic připadly v 16. století. Statek celý měl v té době 25 poddaných.

Roku 1628 získal statek a okolí vévoda Albrecht z Valdštejna (jako konfiskát). Albrecht z Valdštejna získal také druhou část obce Radimovice, která v té době patřila k panství frýdštejnskému, jehož majiteli byli páni z Operstorfu, kteří po bitvě na Bílé hoře emigrovali. Obě části Radimovic byly tedy na čas spojeny. Po smrti Albrechta z Valdštejna se obec Radimovice opět rozdělila.

Část obce, která patřila ke statku Albrechtice, přešla roku 1669 do držení Vincence Lamotte z Frintropu. Jeho syn prodal r. 1740 panství Františku z Valdštejna. V roce 1820 koupila panství knížata z Rohanu.

Část, která patřila k panství frýdštejnskému a českodubskému, koupil Jan Ludvík, hrabě Isolani na Zásadce a v Kocňovicích. Jeho dcera Regina roku 1653 darovala panství klášteru U sv. Jakuba ve Vídni, jehož byla abatyší. Po zrušení kláštera připadlo panství i s částí Radimovic náboženskému fondu rakouského arcivévodství. V roce 1838 panství koupil kníže Rohan a natrvalo byly tak spojeny obě části obce.


  • Lipová alej — táhne se napříč Radimovicemi až k parkovišti před zámkem Sychrov, v listopadu 2009 byla velká část aleje pokácena
  • Tři sochy svatých — Vavřince, Jana z Nepomuka a Floriána, nacházející se v lipové aleji
  • Památník obětí druhé světové války — také v aleji
  • Tzv. Sychrovský viadukt — most přes údolí Mohelky na katastrálních územích Radimovice u Sychrova a Radostín u Sychrova mezi stanicí Sychrov a zastávkou Sedlejovice na trati Jaroměř – Liberec od bratří Kleinů a Vojtěcha Lanny
  • Lesní putování s Kamilem Rohanem – naučná stezka vytvořená a ležící na území Radimovic a Sychrova, otevřena 19. srpna 2008 ve spolupráci s Lesy České republikyHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz