Radíkov

753 01, Radíkov, Tel.: +420 581 613 760, ouradikov@c-box.cz
Radíkov/Společnost - Radíkov
Přestože je Radíkov malou vesničkou, žije se tu na plné obrátky. Pravidelně se zde konají kácení máje, hasičské soutěže, v kulturním domě bývá hasičský ples, vystupuje zde divadelní soubor Tyl Drahotuše. Za bývalou školou je tenisový kurt, na konci obce fotbalové hřiště s výletištěm, které převážně využívají hasiči. Místní si postavili osvětlení u rybníka, aby se mohli v zimě oddávat bruslení a hokeji. K dispozici je místní knihovna. V obci jsou tři spolky a to myslivci, včelaři a hasiči. K nejvýznamnějším ze všech spolků v obci patří sbor dobrovolných hasičů, jenž byl založen v roce 1914. Radikovští hasiči se stali třikrát po sobě vítězi Extraligy ČR a šestkrát získali první Velkou cenu okresu Přerov.

X
Přestože je Radíkov malou vesničkou, žije se tu na plné obrátky. Pravidelně se zde konají kácení máje, hasičské soutěže, v kulturním domě bývá hasičský ples, vystupuje zde divadelní soubor Tyl Drahotuše. Za bývalou školou je tenisový kurt, na konci obce fotbalové hřiště s výletištěm, které převážně využívají hasiči. Místní si postavili osvětlení u rybníka, aby se mohli v zimě oddávat bruslení a hokeji. K dispozici je místní knihovna. V obci jsou tři spolky a to myslivci, včelaři a hasiči. K nejvýznamnějším ze všech spolků v obci patří sbor dobrovolných hasičů, jenž byl založen v roce 1914. Radikovští hasiči se stali třikrát po sobě vítězi Extraligy ČR a šestkrát získali první Velkou cenu okresu Přerov.

První zmínka o Radíkově pochází z 11. století, kdy osada patřila zemanu Vojtěchovi, který byl u poddaných oblíben, protože je příliš nezatěžoval robotami. Jeho dcera Ludmila se stala manželkou rytíře Jana Horeckého, pána na hradě Drahotuchu. Rod rytířů Horeckých vládl kraji ještě ve 12. století. První písemná zmínka o Radíkově je z roku 1353, kdy náležel k Drahotuším. Po bitvě na Bílé hoře Ferdinand II. je v roce 1622 daruje kardinálu Františkovi Dietrichštejnovi. Z roku 1766 má obec pečeť s nápisem PECZET OBCIE RADIKOWSKEY 1766. V majetku Dietrichštejnů je Radíkov až do počátků tohoto století. Osudy obyvatel mapuje Pamětní kniha od roku 1880.

Že byl Radíkov původně českou obcí, dokumentují její názvy - v roce 1365 in Radjekov, v roce 1437 Radykow, v roce 1612 ves Radikov. Po třicetileté válce (1618-1648) se obyvatelstvo smíšenými sňatky poněmčilo a tak už v roce 1672 se uvádí Radíkow i Radelsdorf, v roce 1751 Radlsdorf, 1846 Radelsdorf a Radikow a od roku 1881 opět Radíkov.

Radíkovu se nevyhnuly obě světové války. Do první světové války bylo v roce 1914 odvedeno 29 mužů a další k službě do nemocnice. Místní pořádali sbírky potravin pro raněné vojáky, navíc sucho v roce 1916 se neblaze podespalo na úrodě a přineslo sebou nouzi, hlad, krádeže. Po skončení války v roce 1918 se nevrátilo devět mužů. Na jejich památku byl v roce 1924 postaven pomník.

Druhá světová válka. Demarkační čára vedla za Radíkovem a velká část pozemků se nacházela v okupovaném území. V rámci všeobecné mobilizace odešlo nejprve 19 mužů a poté i další. Totálně nasazeno bylo devět mužů. Několik občanů bylo zajato Gestapem a zavlečeno do koncentračních táborů. Počátkem května přišlo do Radíkova 180 maďarských vojáků, kteří lhostejně očekávali konec války. Ještě 8. května dorazila ustupující jednotka Němců, která byla druhý den zajata.

Padesátá léta byla, ve znamení zakládání JZD. Nejinak tomu bylo v Radíkově. Do JZD vstoupili v roce 1958 všichni místní a vlastními silami vybudovali kravín, vodovod a seník. Na jihozápadním okraji obce tak vznikl areál JZD. Do obce začíná jezdit autobus, zřízená je pošta a jednou měsičně jsou v knihovně promítány filmy. V roce 1962 je započato s výstavbou nové samoobsluhy a v obci je zaveden místní rozhlas.

  • Vodárna u čp. 1
  • hrad Kunzov

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz