Radešínská Svratka

592 33, Radešínská Svratka, Tel.: +420 566 673 326, obec.radsvratka@tiscali.cz
Radešínská Svratka/Společnost - Radešínská Svratka
V současnosti je Radešínská Svratka střediskovou obcí, která je v okolí známa hlavně díky fotbalu. Tréninkové středisko se třemi travnatými hřišti je využíváno nejen místním klubem, ale i dalšími oddíly z širokého okolí. V obci pracuje více než 70 aktivních členů místního sdružení dobrovolných hasičů, které oslaví v roce 2012 již 120 let od svého založení. Radešínská Svratka je známá také výstavami českého strakatého skotu.

První informace o obci pocházejí z veršované, latinky psané, .Kronikv kláštera Žďárského", ve které se píše, že Herolt z Obřan věnoval ve 13. Století levou část obce klášteru. Jelikož Herolt zemřel již v roce 1291, musela být Radešínská Svratka založena již před tímto datem. Osada nesla jméno Svratka a v majetku kláštera zůstala, spravována vladyckým rodem, až do jeho zániku. Po spojení obou částí obce do majetku kláštera zde vzniká klášterní dvůr a také samostatná osada Svratečka. V 16. Století však zaniká a zůstaly po ní jen názvy pozemků. Bohatou historii má místní kostel sv. Václava, jehož založení se předpokládá brzy po vzniku svatováclavské tradice na začátku druhého tisíciletí. První písemná zpráva o něm však pochází až z roku 1366. Roku 1805 byl původně gotický kostelík zbořen a nahradil jej nový, tentokrát v empírovém stylu. Roku 1667 dostala obec samostatnou pečeť, ve znaku mající čápa. Čáp je také ústředním motivem současného obecního znaku a praporu. Po zrušení žďárského kláštera na konci 18. Století převzal správu nad jeho majetkem náboženský fond. Jednu část tohoto majetku poté fond prodal radešínskému panství, a to i včetně osady Svratka. Z té doby také pochází používání přívlastku ''Radešfnská".

  • Alois Pekárek – rodák, český duchovní (1915–1999)

 

  • Kostel svatého Václava
  • Hospoda Na Kovárně
  • Pomník padlým v 1. světové válce
  • Fotbalové hřiště
  • Koupaliště
  • Jednota
  • Kulturní dům

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz