Radenice

591 01, Radenice, Tel.: +420 734 490 833, radenice@seznam.cz
Radenice/Společnost - Radenice
První písmená zmínka o obci je z roku 1481. V letech 1850-1867 byly Radenice osadou obce Křižanov, v letech 1867-1888 pak osadou obce Bory. Od roku 1976 MNV Sklené nad Oslavou a od roku 1990 samostatná obec.

Větší díl vsi daroval Přibyslav z Křižanova špitálu sv. Jana v Brně, který byl patronem křižanovského kostela. Později, po husitských válkách si obec přivlastnili Pernštejnové (připomínám spor v roce 1481) a od nich pak část obce přešla ke Křižanovu. Menší část Radenic patřila od počátku žďárskému klášteru, což byl pravděpodobně také dar od Přibyslava z Křižanova. Tato část figuruje v urbáři z roku 1483. V roce 1486 vyměnil Jan z Kladné a z Olešničky polovinu Radenic a obec Krokočín za Olešničku a 2 dvory. Později připadla tato část vsi k Dobré Vodě a v roce 1678 pak ke Křižanovu, čímž došlo znovu ke spojení obce dohromady.

Radenicé rychtě náležel mj. i "Velký Bobrůvecký rybník". Stará pečeť z roku 1678 měla ve znaku běžícího jedorožce.

  • Na návsi kaplička sv. Antonína z r. 1901 (opravena 1994)
  • V obci domky z 19. století - lidová architektura
  • Pomníček padlým z I.-II. světové války
  • Lípy staré přes 100 let
  • Před hospodou mramorový křížek z r. 1898, podobný křížek na konci obce směrem na Jívoví
  • Na silnici k Jívoví v zatáčce syenitový křížek
  • Nad obcí leží Holý vrch (662,2 m. n. m), mineralogická lokalita - křemeny, záhnědy, živce, turmalíny
  • V okolí řada známých rybníků - Sklenský, Těšíkův, Babákův, Křišťan
  • U "radenického lesa" starý statek zvaný "Tiský dvůr"Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz